Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Vừa qua Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái công bố Quyết định công nhận xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Tuy nhiên thôn Văn Tứ vẫn còn là thôn đặc biệt khó khăn theo diện 135. Vậy tôi xin hỏi chế độ và phụ cấp của giáo viên dậy ở thôn đó còn được hưởng như trước không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Nguyễn Thị Lan / Địa chỉ: Thôn Văn Tứ, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 14/01/2021

Câu trả lời:

Sở Nội vụ trả lời công dân như sau:

Thôn Văn Tứ được sáp nhập từ thôn Văn Tứ 1 và Văn Tứ 2 - là 02 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 16 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, trong đó có quy định “Các xã, thôn được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 và Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 được tiếp tục hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến khi Quyết định phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xà khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của cấp có thẩm quyền được ban hành và có hiệu lực”.

Như vậy, các thôn đã được phê duyệt là thôn đặc biệt khó khăn theo các quyết định nêu trên tiếp tục được hưởng các chính sách an sinh xã hội kể từ ngày 01/01/2021 đến khi Quyết định phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của cấp có thẩm quyền được ban hành và có hiệu lực.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 22/01/2021