Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi có thành lập xây dựng một trang website có địa chỉ là https://www.giaodienblog.com . Tuy nhiên qua thông tin tự tìm hiểu tôi vẫn chưa biết là trang website của mình có cần khai báo với Sở Thông tin Truyền thông hay không? Nếu phải khai báo thì cần những thủ tục gì? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Đỗ Văn Thắng / Địa chỉ: Yên Bái / Ngày hỏi: 14/01/2021

Câu trả lời:

Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến trả lời như sau:

Qua quản lý, theo dõi và đối chiếu nội dung thông tin do công dân cung cấp trong câu hỏi đối với trang website có địa chỉ https://www.giaodienblog.com, Sở Thông tin và Truyền thông nhận thấy thông tin của công dân không rõ ràng về  địa chỉ, số điện thoại, địa điểm duy trì quản trị trang website nêu trên và trả lời cụ thể như sau:

1. Trang website có địa chỉ https://www.giaodienblog.com có tên miền quốc tế và phải thực hiện đăng ký việc sử dụng tên miền theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 23 Luật công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; thực hiện báo cáo việc cung cấp dịch vụ cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam) theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

2. Qua kiểm tra nội dung thông tin đang cung cấp trên trang website này và đối chiếu các quy định tại Chương III, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng ; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và khoản 1, Điều 2, Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì đây là trang thông tin điện tử nội bộ không phải cấp phép nhưng phải tuân theo các quy định về đăng ký, sử dụng tài nguyên internet và các quy định có liên quan tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi của công dân, doanh nghiệp của Sở Thông tin và Truyền thông gửi Cổng Thông tin điện tử tỉnh tổng hợp.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Thông tin và Truyền thông đã có ý kiến trả lời công dân!

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 28/01/2021