Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

 Tôi xin hỏi: Công an tỉnh Yên Bái còn cho cấp lại Chứng minh thư nhân dân không? Hay đã có quyết định dừng lại? Tôi xin cảm ơn!”.

Người hỏi: Công dân Lê Hoàng Huy / Địa chỉ: xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 03/02/2021

Câu trả lời:

Công an tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

Ngày 25/1/2021, Công an tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 125/CAT-PC06 về việc dừng cấp Chứng minh thư nhân dân 9 số để chuyển sang cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử như sau:

1. Công an tỉnh Yên Bái đã dừng cấp CMND 9 số từ ngày 22/01/2021, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện. Đối với số hồ sơ đã làm thủ tục cấp CMND cho công dân, Công an tỉnh sẽ khẩn trương hoàn thiện đề trả cho công dân theo quy định.

2. Triển khai cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử

Trong khi chờ hệ thống cấp CCCD gắn chíp điện tử được triển khai đồng bộ, đáp ứng đủ năng lực tiếp nhận, xử lý hồ sơ, in và trả thẻ theo quy định, Công an tỉnh và Công an cấp huyện tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD theo hình thức lưu động, thực hiện cuốn chiếu từng cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn. Trong quá trình cấp CCCD lưu động, Công an tỉnh và Công an cấp huyện sẽ bố trí thu nhận hồ sơ cho các trường hợp công dân có nhu cầu cấp bách cần cấp CCCD để phục vụ giao dịch tại trụ sở của Công an tỉnh, Công an cấp huyện.

Sau khi hệ thống cấp thẻ CCCD gắn chíp được triển khai đồng bộ, các địa phương được trang bị đầy đủ thiết bị, Công an tỉnh và Công an cấp huyện sẽ tiến hành cấp CCCD tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện theo quy định.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 22/02/2021