Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Chúng tôi là Công ty Cổ phần chuyên thiết kế kiến trúc và xây dựng, đầu tư bất động sản, có trụ sở chính tại Đà Nẵng, website: http://nhadepdanang.com.vn . Hiện tại chúng tôi muốn mở chi nhánh tại thành phố Yên Bái. Vậy tôi xin hỏi công ty chúng tôi có cần phải đăng ký mới giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái không? Nếu có thì cần những giấy tờ gì? Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Quý Hoàng / Địa chỉ: Đà Nẵng / Ngày hỏi: 29/03/2021

Câu trả lời:

Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời như sau:

Theo nội dung câu hỏi của công dân Quý Hoàng thì hiện nay Công ty của ông có nhu cầu mở chi nhánh tại thành ph Yên Bái. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn doanh nghiệp về trình tự thủ tục và thành phần hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh không phải là giấy phép kinh doanh) như sau:

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chi nhánh (quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Doanh nghiệp). Cụ thể, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái hoặc có thể lựa chọn hình thức đăng ký qua mạng điện tử tại địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn

Về thành phần hồ sơ được quy định tại Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐ- CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đãng ký doanh nghiệp gồm:

1. Thông báo thành lập chi nhánh (theo mẫu quy định tại phụ lục II-11 Nghị định 122 ngày 15/10/2020 của Chỉnh phủ nếu doanh nghiệp nộp hồ trước ngày 30/4/2021; theo mẫu quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ từ ngày 01/5/2021).

2. Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh.

3. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh.

Sau khi tiếp nhận, trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có thông báo đề nghị chỉnh sửa hồ sơ. Sau khi chỉnh sửa, doanh nghiệp nộp lại theo quy trình về thành phần hồ sơ và trình tự như nêu ở trên.

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi của công dân Quý Hoàng, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi Cổng Thông tin điện tử tỉnh để trả lời công dân.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 15/04/2021