Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tỉnh Yên Bái đang có thông báo tuyển dụng công chức, viên chức và có quy định về trình độ tiếng Anh bậc 2. Năm 2016, tôi có thi và được cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh do 10 trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu cấp (theo thông báo số 826/TB-BGDĐT ngày 05/08/2011, thông báo 926/TB-BGDĐT ngày 24/08/2011 và thông báo 42/TB-BGDĐT ngày 11/01/2013). Theo công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/08/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì việc chấp nhận chứng chỉ, chứng nhận nào là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được ủy quyền). Vậy tôi xin hỏi, chứng nhận của tôi có được chấp nhận hay không? có văn bản nào của tỉnh Yên Bái hướng dẫn việc quy đổi hay chấp nhận chứng chỉ, chứng nhận năng lực ngoại ngữ hay không? Nếu có, xin cho tôi được biết. Tôi mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Tống Thị Chang / Địa chỉ: phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái / Ngày hỏi: 14/07/2021

Câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trong nội dung hỏi của công dân Tống Thị Chang không nói rõ chứng nhận năng lực tiếng Anh của mình do trường nào cấp và được cấp theo quy định nào của Bộ Giáo dục và Đào tạo; do đó Sở Giáo dục và Đào tạo không có đủ căn cứ để trả lời chứng nhận đó có được chấp nhận hay không.

Hiện nay, việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái áp dụng theo Công văn số 936/SGDĐT-TCCB ngày 28/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ; Công văn này đã được được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái (có đính kèm theo Công văn này).

Kính gửi Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái để trả lời công dân theo quy định.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 20/07/2021