Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Hiện nay, trên địa bàn phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có một số thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời tại khu vực bờ hồ km 5, nhà thi đấu, công viên Đồng Tâm, nhưng qua thời gian sử dụng, một số thiết bị đã bị cũ, hỏng, không sử dụng được. Vậy xin cho tôi hỏi đơn vị nào có trách nhiệm quản lý và sửa chữa các thiết bị này, người dân chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị, để phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục thể thao của người dân. Xin trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Chu Văn Hoàng / Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái / Ngày hỏi: 19/07/2021

Câu trả lời:

ỦY ban nhân dân thành phố có ý kiến trả lời như sau:

Thực hiện Công văn số 3676/UBND-VX ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh v việc triển khai lắp đặt, tiếp nhận, quản lý trang thiết bị tập luyện ththao ngoài trời.

Ngày 20/01/2020, UBND thành phố Yên Bái nhận bàn giao từ Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch tỉnh 42 trang thiết bị thuộc dự án Lắp đặt các trang thiết bị tập luyện thể thao ngoài trời tại khu vực Nhà thi đấu th dục th thao tỉnh (km5) (trong đó: Sân nhà thi đấu TDTT lắp đặt 15 thiết bị, khu vực bờ h phía trước nhà thi đấu TDTT lắp đặt 11 thiết bị, khu vực bờ hồ Quảng Trường 19/8 lắp đặt 16 thiết bị).

Ngày 02/02/2020 Ủy ban nhân dân thành phố đã tiến hành bàn giao 42 trang thiết bị tập luyện thể thao ngoài trời cho UBND phường Đồng Tâm tiếp nhận và quản lý theo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo UBND phường Đồng Tâm thành lập t tự quản quản lý các thiết bị và hoạt động tập luyện th thao tại khu vực Nhà thi đấu th dục thể thao tỉnh.

Theo đó, ngày 30/03/2020, UBND phường Đồng Tâm đã ra Quyết định số 87/QĐ-UBND về việc thành lập và t chức ra mắt tổ tự quản quản lý và bảo vệ các thiết bị và hoạt động tập luyện th thao ngoài trời trên địa bàn.

Đến nay, qua thời gian sử dụng đã có một số thiết bị th thao ngoài trời tại khu vực Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, phường Đồng Tâm đã bị hỏng, không sử dụng được, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Đồng Tâm - là đơn vị trực tiếp được giao quản lý tiến hành sửa chữa, khắc phục trong thời gian sớm nhất và thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị đ kịp thời phục vụ nhu cầu tập luyện của nhân dân trên địa bàn.

Trên đây là câu trả lời của UBND thành phố Yên Bái, kính gửi Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái thông tin đến công dân Chu Văn Hoàng, phường Đồng Tâm đ biết.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 28/07/2021