Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi đại diện Công ty TNHH sản xuất và in ấn Hoàng Phát có thông tin liên hệ tại Website: https://hoangphatcorp.com/ . Tôi xin hỏi: Hiện tại chúng tôi đang có trụ sở chính Công ty đặt tại: 296/28 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, nay Công ty tôi muốn mở 1 xưởng sản xuất ngành may, in balo, túi xách tại Yên Bái thì cần chuẩn bị những thủ tục, giấy tờ gì? Có cần phải đăng ký mở chi nhánh Công ty hoặc VPDD rồi mới mở xưởng hay không? Tôi có thể gửi hồ sơ online trong thời điểm này không? Hiện tại do ảnh hưởng dịch bệnh, chúng tôi mong muốn triển khai nhanh sau dịch nên rất mong nhận được câu trả lời sớm nhất có thể. Tôi xin chân thành cảm ơn

Người hỏi: Công dân Nguyễn Thị Cẩm Tiên / Địa chỉ: 296/28 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 / Ngày hỏi: 18/08/2021

Câu trả lời:

Theo nội dung câu hỏi của công dân Nguyễn Thị Cẩm Tiên thì hiện nay Công ty của bà có nhu cầu mở xưởng sản xuất tại tỉnh Yên Bái. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái trả lời câu hỏi như sau:

Tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chi nhánh như sau: "Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp".

Tại khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về văn phòng đại diện như sau: "Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp".

Tại khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về địa điểm kinh doanh như sau: "Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể".

Như vậy, doanh nghiệp căn cứ vào quy mô, các đặc thù của hoạt động sản xuất kinh doanh và phạm vi kinh doanh để lựa chọn đăng ký thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh tại tỉnh Yên Bái. Đối với thtục thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh thì việc đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh đồng nghĩa với việc doanh nghiệp thực hiện thủ tục mở xưởng sản xuất.

Trình tự thủ tục và thành phần hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh như sau:

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chi nhánh. Cụ th, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái hoặc có th lựa chọn hình thức đăng ký qua mạng điện tử tại địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn.

Về thành phần hồ sơ được quy định tại Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐ- CP ngày 04/01/2021 của Chính ph về đăng ký doanh nghiệp gồm:

(1) Thông báo thành lập chi nhánh (theo mẫu quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

(2) Bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu về việc thành lập chi nhánh.

(3) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh.

(4) Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc k từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Trường hợp hồ sơ chưa hp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Sau khi chỉnh sửa, doanh nghiệp nộp lại theo quy trình về thành phần hồ sơ và trình tự như nêu ở trên.

Trình tự thủ tục và thành phần hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh như sau:

Trong thời hạn 10 ngày k từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Cụ thể, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái hoặc có thể lựa chọn hình thức đăng ký qua mạng điện tử tại địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn.

Về thành phần hồ sơ được quy định tại Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐ- CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp gồm:

(1) Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

(2) Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định so 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc k từ ngày nhận được hồ sơ hp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hp hồ sơ chưa hp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Sau khi chỉnh sửa, doanh nghiệp nộp lại theo quy trình về thành phần hồ sơ và trình tự như nêu ở trên.

Doanh nghiệp có thể trực tiếp đến nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính và tự trả phí với cơ quan bưu chính.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái đăng tải trả lời công dân.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến trả lời công dân!

 

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 30/08/2021