Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi: Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước dành cho việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng có bắt buộc phải học tại Trường Chính trị tỉnh hay không? tôi có thể theo học tại các cơ sở đào tạo khác được phép đào tạo chương trình này không? Tôi trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Lê Phương Thảo / Địa chỉ: Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 24/08/2021

Câu trả lời:

Trường Chính trị tỉnh Yên Bái trả lời câu hỏi của công dân Lê Phương Thảo, địa chỉ tại phường Yên Ninh, thành phổ Yên Bái, tỉnh Yên Bái như sau:

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Tại Điều 27, Phân công tổ chức bồi dưỡng của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được phân công tổ chức bồi dưỡng Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương gồm:

- Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Do vậy công dân Lê Phương Thảo có thể theo học Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nêu trên.

Trường Chính trị tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi cũng như những ý kiến tham gia đóng góp để chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nhà trường ngày càng được nâng cao.

Trên đây là trả lời câu hỏi công dân của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 01/10/2021