Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi cơ quan chức năng về công tác xây dựng nông thôn mới đối với cấp xã như sau: Cấp xã có được thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới hay không? Nếu có thì Bí thư Đảng ủy xã có được làm trưởng ban không hay là Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban? Tôi trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Hảng Đình Lợi / Địa chỉ: Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 26/08/2021

Câu trả lời:

Sau khi xem xét các văn bản quy định, S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời câu hỏi của công dân, doanh nghiệp trên Công Thông tin điện tử như sau:

Trong giai đoạn 2016-2020, hệ thống quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 13, Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập một Ban quản lý cấp xã, do Ch tịch Ủy ban nhân dân cp xã làm Trưởng Ban, đ t chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã. Thành viên Ban quản lý cấp xã bao gồm: cán bộ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức đoàn th và đại diện cộng đồng dân cư”.

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên, từ tháng 10 năm 2016 đến năm 2020 hệ thống quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (gồm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững) tại cấp xã được thành lập một Ban Quản lý cấp xã.

Trên đây là trả lời câu hỏi của công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 05/09/2021