Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi cơ quan chức năng một việc như sau: Hiện nay trên địa bàn xã tôi có triển khai cho nhân dân làm đường giao thông nông thôn với hình thức nhân dân đóng góp bằng hiện vật và ngày công lao động. Vậy thủ tục ghi thu, ghi chi các khoản đóng góp của nhân dân để làm đường giao thông nông thôn được thực hiện như thế nào? Bao gồm những thủ tục gì? Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Nguyễn Đức Anh / Địa chỉ: Thị xã Nghĩa Lộ / Ngày hỏi: 23/10/2021

Câu trả lời:

Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ có ý kiến trả lời công dân như sau:

1. Về việc đóng góp bằng hiện vật và ngày công lao động cho công tác thực hiện làm đường giao thông nông thôn

Căn cứ Quyết định 3446/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025 theo khoản 2 và khoản 3 tại Mục III, Phần 2 về nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng, nêu rõ: Đóng góp của Nhân dân: “Tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công xây dựng công trình (thi công nền đường, đắp lề đường, rãnh thoát nước, đổ bê tông mặt đường, duy tu bảo dưỡng thường xuyên đường” và đóng góp bằng những hình thức khác. Như vậy, việc triển khai cho Nhân dân làm đường giao thông nông thôn với hình thức đóng góp bằng hiện vật và ngày công lao động là đúng với quy định hiện hành.

2. Về thủ tục ghi thu, ghi chi các khoản đóng góp bằng hiện vật và ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn

Căn cứ Hướng dẫn số 242/SGTVT-QLKCHTGT ngày 18/02/2021, theo đó: Phần đóng góp bằng ngày công lao động và hiện vật sau khi tổ chức nghiệm thu (Đúng thành phần theo quy định) chỉ được tổng hợp vào Sổ theo dõi thi công công trình (Mẫu số 02); do vậy không thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách Nhà nước. (Có Văn bản 242/SGTVT-QLKCHTGT ngày 18/02/2021 gửi kèm theo).

Trên đây là câu trả lời công dân của Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 11/11/2021