Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi hiện đang là Bí thư chi bộ thuộc đối tượng không chuyên trách cấp thôn. Theo Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 2/8/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái quy định đối tượng đóng BHYT trong đó có cán bộ không chuyên trách cấp thôn như tôi được đóng và hỗ trợ 3% từ ngân sách nhà nước. Đến năm 2019, Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND tỉnh Yên Bái ngày 31/7/2019 sửa đổi bổ sung Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND và cơ quan nơi tôi được hỗ trợ đóng BHYT thông báo tôi không thuộc đối tượng hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách nhà nước mà phải tham gia đóng tự nguyện. Xin cho tôi hỏi theo quy định của tỉnh Yên Bái, năm 2022, tôi thuộc đối tượng không chuyên trách cấp thôn thì có được hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện không? Rất mong nhận được câu trả lời của cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Đặng Quốc Chung / Địa chỉ: Thị xã Nghĩa Lộ / Ngày hỏi: 10/01/2022

Câu trả lời:

Sau khi xem xét câu hỏi của công dân Đặng Quốc Chung, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định: “Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn a) bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; b) bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; c) bằng 10% đối với các đối tượng khác”.

Đối chiếu với quy định trên, ông thuộc diện được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào từng mức % nếu ông thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đối tượng khác.

Trên đây là câu trả lời công dân của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có ý kiến trả lời công dân./.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 27/01/2022