Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

“Tôi ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Hiện nay tôi đang ở trên diện tích đất của bố mẹ chồng là đất được cấp có thời hạn 50 năm, trong đó có 300 m2 là đất sử dụng lâu dài. Hiện mảnh đất trên đã hết hạn sử dụng và bố mẹ tôi đều đã mất. Tôi muốn gia hạn thời gian thì cần làm thủ tục như thế nào? Kính đề nghị các cơ quan chức năng liên quan giải đáp. Xin cảm ơn!”.

Người hỏi: Công dân Trần Thị Lâm / Địa chỉ: Thôn Mình Thành- xã Tuy Lộc- Yên Bái / Ngày hỏi: 06/06/2022

Câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của các công dân Trần Thị Lâm như sau:

Do câu hỏi của công dân không đủ thông tin, dữ liệu cần thiết để trả lời cụ thể, nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường viện dẫn một số quy định về gia hạn sử dụng đất nông nghiệp để công dân tham khảo, áp dụng đối với thửa đất đang sử dụng như sau:

Tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định:

2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã”.

Để được hướng dẫn cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công dân đến bộ phận Phục vụ Hành chính công thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái (tại cửa của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Yên Bái) để được hướng dẫn trực tiếp.

Trên đây là câu trả lời công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Sở Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến trả lời công dân./.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 23/06/2022