Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Tôi là công chức cấp xã được phân công kiêm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ và Trưởng ban công tác Mặt trận ở cơ sở thôn. Vậy cho tôi xin hỏi mức phụ cấp ở cơ sở được tính như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Trần Tuấn Vũ / Địa chỉ: Xã Tân Thịnh huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 18/11/2022

Câu trả lời:

Sở Nội vụ trả lời câu hỏi của công dân Trần Tuấn Vũ như sau:

Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó, tại mục III, khoản 2 Điều 1 đã quy định: “Bí thư Chi bộ thôn hưởng mức phụ cấp 1,0 mức lương cơ sở; Trưởng ban công tác mặt trận thôn hưởng mức phụ cấp 1,0 mức lương cơ sở” và tại khoản 5 Điều 1 quy định: “Đối với thôn, bản, tổ dân phố: Nếu kiêm nhiệm chức danh có mức phụ cấp hằng tháng bằng hệ số 1,0 lần mức lương cơ sở, thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 0,7 lần mức lương cơ sở”.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp của công dân Trần Tuấn Vũ là công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ và Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn thì được hưởng phụ cấp bằng 0,7 lần mức lương cơ sở đối với chức danh kiêm nhiệm.

Trên đây là câu trả lời công dân của Sở Nội vụ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân./.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 01/12/2022