Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Theo hướng dẫn số 03/HD-SNV về Triển khai việc bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập của Sở Nội vụ thì căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; Căn cứ Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TTBGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Tôi xin hỏi tôi là giáo viên tiểu học hạng II (cũ) muốn được bổ nhiệm sang giáo viên tiểu học hạng II (mới) thì theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng yêu cầu ngoài yêu cầu về nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn nghiệp vụ thì giáo viên tiểu học hạng II phải có thời gian giữ hạng đủ 9 năm trở lên.

Bên cạnh đó, tại điểm d khoản 1, Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP có quy định "d) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng. Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Tôi kí hợp đồng lao động tháng 3/2011 và có được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có được cơ quan có thẩm quyền tính làm thời điểm tăng lương sau khi thi tuyển đặc cách viên chức năm 2015. Vậy thời gian hợp đồng của tôi từ 2011 đến 2015 có được tính là thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ hay không? Hay tôi chỉ được tính thời gian giữ hạng chức danh nghề nghiệp từ khi trúng tuyển viên chức thôi ạ? Mong Sở Nội vụ giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Phạm Thị Huyền / Địa chỉ: Mậu A - Văn Yên - Yên Bái / Ngày hỏi: 26/07/2023

Câu trả lời:

Sau khi xem xét câu hỏi của công dân Phạm Thị Huyền, địa chỉ thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Để được xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo viên tiểu học hạng II theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nay được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mới) quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT (sửa đổi tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT) thì bà Phạm Thị Huyền phải đạt tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, trong đó có tiêu chuẩn về thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) và hạng II (mã số V.07.03.07) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP: "d) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.

Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ.

Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Như vậy, thời gian làm giáo viên hợp đồng đúng theo quy định vẫn được tính khi xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây:

- Có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội đầy đủ trong thời gian làm giáo viên hợp đồng.

- Thời gian làm hợp đồng được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công nhận tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 17/08/2023