Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Được biết Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngày 28/01/20222, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ra Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định 02/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Tuy nhiên hiện nay, tôi vẫn thấy tình trạng học thêm, dạy thêm đang phổ biến, phát triển mạnh mẽ tại tỉnh. Tôi xin hỏi như sau:

1. Việc dạy thêm, học thêm tại nhà của các thầy giáo, cô giáo sau buổi học chính khóa của học sinh tiểu học có đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh không? Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định 02/2013/QĐ-UBND quy định không dạy học thêm đối với học sinh học cả sáng và chiều. Tại sao đến giờ này hoạt động dạy thêm ngày càng phổ biến? 

2. Tại sao con tôi học từ sáng đến chiều ở trường rồi mà các cô giáo vẫn bắt học thêm. Tôi thắc mắc tại sao số giờ dạy trên lớp nhiều như vậy mà sao lại phải học thêm? Có phải do trình độ của các thầy giáo, cô giáo chưa đạt đủ mới cần bổ sung kiến thức cho học sinh ngoài nhà trường?

3. Hiện nay báo chí đang phản ánh về tình trạng học thêm, dạy thêm ở các tỉnh trong cả nước rất đúng. Tôi xin hỏi Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo gì không? Chứ tôi thấy như con tôi, việc học thêm là kém hiệu quả, chi phí học quá tốn kém. Ngày nào con tôi cũng phải học thêm ít nhất một ca, có ngày phải học hai ca mà thời gian học ở nhà thì lại không có, kết quả học không hiệu quả. Tôi thấy quá bức xúc.

Đề nghị cơ quan quản lý giải đáp thắc mắc giúp tôi. Trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Nguyễn Văn Tùng / Địa chỉ: Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái / Ngày hỏi: 22/10/2023

Câu trả lời:

Sau khi xem xét nội dung ý kiến của công dân, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

1. Theo Điều 4 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Yên Bái, các trường hợp không được dạy thêm gồm:

- Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

- Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

- Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

- Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

+  Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;

+ Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Như vậy, giáo viên tiểu học chỉ được dạy thêm cho học sinh tiểu học trong trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

2. Theo Điều 3 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh Yên Bái đã quy định nguyên tắc dạy thêm, học thêm:

- Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

- Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

- Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

- Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh.

- Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Như vậy, việc học thêm của học sinh phải xuất phát từ nhu cầu, tự nguyện của người học và phải được gia đình đồng ý; nhà trường, giáo viên “không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm”. Nếu con ông bị giáo viên “bắt học thêm” trong khi gia đình ông không có nhu cầu, không tự nguyện, đề nghị ông phản ánh với hiệu trưởng nhà trường nơi con ông đang theo học hoặc với trưởng phòng giáo dục và đào tạo để xem xét, giải quyết theo quy định.

3. Để quản lý, chỉ đạo việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh Yên Bái.

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác dạy thêm, học thêm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, trong đó có Công văn số 1130/SGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2022 hướng dẫn dạy thêm, học thêm trong nhà trường từ năm học 2022-2023 (theo đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; quy định về thời gian, thời lượng tổ chức dạy thêm, học thêm; quy định trách nhiệm của các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trách nhiệm của các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục,…); tổ chức kiểm tra, thanh tra việc dạy thêm, học thêm theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo thực hiện việc quản lý dạy thêm, học thêm đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân cấp huyện; phổ biến, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, các tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm; phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến phản ánh của ông về tình trạng dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 07/11/2023