Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Điểm kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong tuần (từ 3/5 - 9/5/2021)

CTTĐT - Trong tuần công tác từ ngày 3/5 - 9/5/2021, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh… và triển khai những nhiệm vụ khác theo kế hoạch.
Tr´nh duy?t không h? tr? xem tr?c tuy?n
CÁC TIN KHÁC