Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc

18/11/2019 12:14:28 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân của các thôn, bản, làng, tổ dân phố, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó trong từng cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh.
Tr´nh duy?t không h? tr? xem tr?c tuy?n

Xác định Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ở khu dân cư là nhiệm vụ quan trọng là nội dung trọng tâm của công tác Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 09/02/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hiệp thương với các tổ chức thành viên, phối hợp với các sở, ngành để ký các chương trình phối hợp triển khai Cuộc vận động; Ban hành hệ thống các văn bản để hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai, cụ thể hóa các nội dung của Cuộc vận động. Sau khi quán triệt các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của tỉnh. Đặc biệt hưởng ứng phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” do Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh phát động. MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua.

Thông qua cuộc vận động, đã động viên nhân dân hăng hái tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chế biến, nhân dân giúp nhau vốn, vật tư, cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, đời sống từng bước được cải thiện, số hộ nghèo giảm bình quân trên 4% năm, nhân dân hiến trên 520.250m2đất, hơn 500.000 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, các công trình phúc lợi, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các hộ nghèo, hướng dẫn các hộ nghèo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hình thành các mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, với tổng số trên 30.000 hộ nghèo; duy trì trên 2.000 mô hình về phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững, về an ninh trật tự, lĩnh vực bảo vệ môi trường, lĩnh vực thực hiện nếp sống văn minh ở tổ dân phố, thôn (bản), khu dân cư. Gắn với Cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua của các tổ chức thành viên được thực hiện nhiều mô hình có hiệu quả như: Nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các hộ nông dân về liên kết sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm, “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” của Hội Nông dân; Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng các mô hình tổ sản xuất may mặc, gia công chế biến các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp do Hội Phụ nữ quản lý; Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh” của Đoàn Thanh niên; Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi” của Hội Cựu chiến binh; Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo “Nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả” trong doanh nghiệp của Liên đoàn Lao động; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ...

Các hoạt động văn hóa - xã hội trên địa bàn khu dân cư được MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân, duy trì các phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng của các dân tộc ở địa phương. Tổ chức tốt các hoạt động “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. MTTQ các cấp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động qua việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân ỏ khu dân cư, hàng năm có trên 98% khu dân cư tổ chức Ngày hội; gần 80% số hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; trên 50% khu dân cư đạt văn hóa; 58% làng, bản, tổ dân phố văn hóa. Qua đó đã góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dưng nông thôn mới.

Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái cho biết: “Với vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, là ngôi nhà chung của các tầng lớp nhân dân, để không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả 5 Chương trình hành động Đại hội MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

829 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h