Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hội thảo kỷ niệm 90 năm Khởi nghĩa Yên Bái (10/2/1930 - 10/2/2020)

10/12/2019 13:41:18 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng ngày 10/12, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội thảo Kỷ niệm 90 năm Khởi nghĩa Yên Bái (10/2/1930 - 10/2/2020). Chủ trì Hội thảo có đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Quang Hải - Viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía Trung ương có Giáo sư Nguyễn Văn Khánh - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội); thạc sỹ Nguyễn Văn Biểu - Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện thường trực các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy; trưởng, phó Ban Tuyên giáo, (Tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Quản lý di tích và Phát triển du lịch, Hội khoa học lịch sử tỉnh; đại diện thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Thái Học và liệt sỹ Phó Đức Chính.

Báo cáo Đề dẫn Hội thảo kỷ niệm 90 năm Khởi nghĩa Yên Bái (10/2/1930 - 10/2/2020) do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày khẳng định: Cuộc khởi nghĩa Yên Bái tuy chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, tại một địa bàn không rộng và cuối cùng đã thất bại nhưng là một trong những sự kiện lớn, có ảnh hưởng sâu sắc trên phạm vi toàn quốc và tiếng vang lớn trên thế giới. Khởi nghĩa Yên Bái anh dũng đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam. Nhiều chiến sĩ của Việt Nam Quốc dân đảng, của khởi nghĩa Yên Bái sau đó đã bước theo ngọn cờ giải phóng dân tộc dưới lập trường vô sản, tiếp tục hoàn thành sự nghiệp mà các chiến sĩ Yên Bái chưa làm được, góp phần làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công. Những khát vọng độc lập, tự do mà các chiến sĩ Yên Bái không ngại hy sinh để phấn đấu nay đã trở thành hiện thực. Khởi nghĩa Yên Bái đã để lại nhiều bài học qúy báu trên nhiều phương diện...

Quang cảnh Hội thảo

Tuy nhiên, nhiều vấn đề đặt ra từ cuộc khởi nghĩa Yên Bái vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu một cách khoa học công phu, nhằm làm rõ thêm về một sự kiện trong lịch sử Việt Nam, góp phần giúp cán bộ và nhân dân Yên Bái hiểu rõ hơn về quá trình diễn biến, vị trí, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa; những đóng góp của các chiến sĩ, đồng bào đã từng tham gia vào cuộc khởi nghĩa, góp phần phát huy, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, quyết tâm xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Giáo sư Nguyễn Văn Khánh - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tham luận tại Hội thảo

Với tinh thần đó, tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận về các vấn đề nêu trên. Tham luận của Giáo sư Nguyễn Văn Khánh - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)  về “Những vấn đề cần làm rõ về Việt Nam Quốc dân Đảng và cuộc Khởi nghĩa Yên Bái trong lịch sử cách mạng Việt Nam” đã làm sáng tỏ 3 vấn đề: Những điểm tương đồng và dị biệt trong tư tưởng chính trị của Việt Nam Quốc dân Đảng và chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn ở Trung Quốc về vấn đề dân tộc; Việt Nam Quốc dân Đảng có hệ thống tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc không ?; vai trò của Việt Nam Quốc dân đảng trong phong trào dân tộc Việt trước năm 1930. Tham luận với chủ đề “Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính và đồng sự trong cuộc Khởi nghĩa Yên Bái” của thạc sỹ Nguyễn Văn Biểu - Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã khẳng định cuộc Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra không thể do ý chí quyết định của một số ít người, mà phải do những điều kiện chủ quan và khách quan chín muồi. Lãnh đạo cách mạng chỉ có thể thành công khi mà quyền lãnh đạo thuộc về giai cấp công nhân đoàn kết hết thảy dân tộc đứng lên làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đánh đổ đế quốc và phong kiến. Tham luận “Diễn biến cuộc Khởi nghĩa Yên Bái và sự hy sinh oanh liệt của Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính cùng các đồng sự trên pháp trường của thực dân Pháp tại Yên Bái” của Tiến sỹ Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh đã giúp làm hiểu rõ hơn về diễn biến của cuộc Khởi nghĩa Yên Bái cũng như khí phách của các liệt sỹ, từ đó, bồi đắp thêm lòng yêu nước cho các thế hệ người Việt Nam.

Nhạc sỹ, nhà văn Ngọc Bái phát biểu tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu còn được nghe nhiều tham luận có chất lượng như: Quá trình nghiên cứu, sưu tầm tư liệu về cuộc Khởi nghĩa Yên Bái và việc xuất bản cuốn tiểu thuyết lịch sử “Ngang trời mây đỏ” của nhạc sỹ, nhà văn Ngọc Bái;  ý nghĩa lịch sử cách mạng và bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa Yên Bái trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ Yên Bái hiện nay; phát huy giá trị tốt đẹp của truyền thống lịch sử cách mạng từ cuộc Khởi nghĩa Yên Bái trong xây dựng, phát triển thành phố Yên Bái hôm nay; công tác xây dựng, tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Yên Bái.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu bế bạc Hội thảo

Phát biểu bế bạc Hội thảo, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Hội thảo Kỷ niệm 90 năm Khởi nghĩa Yên Bái là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa. Hội thảo đã làm rõ về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thất bại, bài học kinh nghiệm về vị trí, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Bái trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong cuộc sống hôm nay; tri ân những cống hiến, đóng góp, sự hy sinh oanh liệt của Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, các đồng sự và chiến sỹ, đồng bào đã từng tham gia vào cuộc khởi nghĩa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường, chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta; khẳng định đường lối đúng đắn do Đảng lãnh đạo trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chống giặc ngoại xâm trong 90 năm qua cũng như trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí đề nghị Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham luận tại Hội thảo bổ sung vào tài liệu tuyên truyền, giảng dạy về tư tưởng đạo đức Bác Hồ và lịch sử địa phương trong trường học; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Đồng chí đề nghị thành phố Yên Bái xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể về việc tổ chức Kỷ niệm 90 năm Khởi nghĩa Yên Bái vào năm 2020.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống mong muốn các nhà nghiên cứu khoa học, lịch sử, văn hóa tiếp tục nghiên cứu sâu, đánh giá sâu hơn về quá trình diễn ra cuộc khởi nghĩa. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì với các cơ quan, cá nhân liên quan rà soát các tham luận đảm bảo chặt chẽ, khoa học, có tính giáo dục; đồng thời xem xét, nghiên cứu những tham luận trước đó về cuộc khởi nghĩa Yên Bái trình Thường trực Tỉnh ủy in thành cuốn sách nhằm lưu trữ lâu dài phục vụ việc nghiên cứu lâu dài, giáo dục lâu dài cho các thế hệ.

1033 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h