Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện Văn Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021: 41/41 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch

12/12/2019 07:22:18 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 11/12/2019, HĐND huyện Văn Yên tổ chức Kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; dự toán thu, chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 và quyết định một số nội dung quan trọng. Dự Kỳ họp có đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao đổi với các đại biểu tại Kỳ họp

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của UBND huyện Văn Yên tại Kỳ họp cho thấy, trong năm 2019, UBND huyện đã kịp thời xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, tập trung chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 41/41 chỉ tiêu KT-XH gồm 17 chỉ tiêu về kinh tế, 19 chỉ tiêu văn hóa - xã hội; 5 chỉ tiêu môi trường. Trong đó có 28 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch, 13 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện đạt trên 56 nghìn tấn (vượt 2,4% kế hoạch); giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 959,6 tỷ đồng (vượt 8,3% kế hoạch); phát triển đường giao thông nông thôn 86,8 km (vượt 57,8% kế hoạch); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 176,1 tỷ đồng (vượt 2,4% kế hoạch); 25 doanh nghiệp thành lập mới; 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; số lao động tạo việc làm có thu nhập ổn định đạt 2.625 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước đạt 7,42%; số lượt khách du lịch đến đạt trên 605 nghìn lượt khách (vượt 830% kế hoạch). Lĩnh vực giáo dục, y tế được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Trong năm 2019, hoạt động của HĐND huyện đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, nhất là trong công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp; tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, thường trực HĐND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của HĐND huyện.

Tại kỳ họp đã thông qua các báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia xây dựng chính quyền và kiến nghị của Ủy ban MTTQ huyện; báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách 2020; báo cáo thẩm tra kết quả 4 năm thực hiện 6 đề án phát triển KT-XH huyện Văn Yên giai đoạn 2016 - 2020; báo cáo thẩm tra các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Văn Yên năm 2019; các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020; về phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2020 - nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020…

Đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao đổi với các đại biểu tại Kỳ họp

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của huyện Văn Yên trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2019. Đồng chí đề nghị, từ nay đến hết năm, huyện Văn Yên cần tập trung phấn đấu hoàn thành cao hơn nữa các chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, huyện Văn Yên cần phải có kế hoạch hết sức cụ thể để hoàn thành đồng thời 2 nhiệm vụ quan trọng là phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp. Do vậy cần phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, tập trung hơn nữa, rõ nét hơn, hiệu quả hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; cùng với đó phải tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đảng, trong dân; nâng cao sự điều hành linh hoạt của chính quyền các cấp và sự phối hợp của các đoàn thể; nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đồng chí cũng yêu cầu huyện Văn Yên cần làm tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ khóa tới của HĐND và UBND gắn với công tác nhân sự cho Đại hội đảng bộ đáp ứng được yêu cầu thực tế của huyện và chỉ đạo của cấp trên.

Quang cảnh Kỳ họp

Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn, phân tích, đánh giá làm rõ nội dung các báo cáo, tờ trình và những kết quả đạt được trong năm 2019; đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tập trung vào một số vấn đề như: công tác quản lý, triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện; công tác quản lý đất đai, khoáng sản; đánh giá về tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác chuẩn bị thay sách giáo khoa theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn...

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Văn Yên đã thông qua 4 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020; Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2020 - nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó năm 2020, huyện Văn Yên sẽ thực hiện 32 chỉ tiêu, trong đó có 13 chỉ tiêu về kinh tế, 14 chỉ tiêu về xã hội, 5 chỉ tiêu về môi trường. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá so sánh 2010) đạt 2.200 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 195 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển 2.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước 5%...

675 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h