Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Họp Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái

11/12/2019 16:20:51 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 11/12, Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái họp lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 và dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh chủ trì buổi họp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống phát biểu kết luận cuộc họp

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015 - 2020 được chia làm 2 phần chính. Phần thứ nhất, tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015 - 2020, trong đó đánh giá công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có tiến bộ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội; những kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận của hệ thống chính trị; phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đánh giá những ưu điểm, kết quả nổi bật và hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân khách quan và chủ quan. Phần thứ hai là phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2020 - 2025, trong đó đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp chủ yếu. 

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có 2 phần chính: phần thứ nhất về tình hình, kết quả thực hiện; phần thứ hai đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới. 

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục, kết cấu và nội dung của 2 dự thảo báo cáo và cho rằng, các dự thảo báo cáo được soạn thảo khá công phu và đầy đủ. Các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến về điều chỉnh và bổ sung thêm một số câu từ; sắp xếp các mục theo bố cục hợp lý hơn để hoàn thiện báo cáo. Đồng thời, ngoài bổ sung thêm một số số liệu cụ thể thì cũng cần rút gọn một số nội dung để đảm bảo tính khái quát. Cùng với đó, có thêm nghiên cứu, đánh giá lại tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm; nội dung tuyên truyền nên nhóm vào một mục để cụ thể, không bị trùng lắp… 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đề nghị Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia, góp ý của đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh: Hai dự thảo báo cáo về tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015 - 2020 và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị phải gắn với báo cáo chính trị là trung tâm, thống nhất với báo cáo chính trị ở những nhận định lớn. 

Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh cần rà soát lại nội dung liên quan đến kế hoạch, quy hoạch, đô thị thông minh. Kết cấu của hai báo cáo trước mắt giữ nguyên, chỉ điều chỉnh nội hàm của các mục, phần và bổ sung điều chỉnh nâng tầm nội dung bên trong; xây dựng bảng đối chiếu với nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung nội dung, hoàn thiện báo cáo để sớm trình Thường trực Tỉnh ủy. 

513 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h