Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Tỉnh ủy Yên Bái chỉ thị về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

30/12/2019 13:22:32 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Sau đây là toàn văn Chỉ thị:

Đường hoa xuân Tết Nguyên đán 2019 ở thành phố Yên Bái

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020, để chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của ngành, địa phương một cách thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; quyết liệt, tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 theo tinh thần Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy gắn với các giải pháp sát thực, đẩy mạnh đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái, tích cực triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới.

2. Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện cần thiết để nhân dân được đón Tết, vui Xuân phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, an toàn tạo sự khởi đầu tốt đẹp cho năm 2020, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cân đối, đảm bảo kinh phí chi trả đầy đủ chế độ, chính sách, tiền lương, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong dịp Tết. 

Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, những đối tượng yếu thế trong xã hội, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào ở vùng cao, vùng sâu, hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo, hộ gia đình gương mẫu trong thoát nghèo năm 2019; đảm bảo cho mọi gia đình, mọi người dân đều được đón Tết, vui Xuân. 

Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình Liệt sỹ, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị vũ trang và các đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở những vùng đặc biệt khó khăn. Tiếp nhận, điều phối các khoản hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm (nếu có) trong dịp Tết Nguyên đán đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các vùng, các đối tượng trong toàn tỉnh.

Dọn dẹp, chỉnh trang hành lang, hè phố, đường làng ngõ xóm, nhà cửa gọn gàng, sạch, đẹp, trang trí các tuyến đường, khu vực trung tâm, công sở; tuyên truyền các nội dung mừng Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đất nước đổi mới bằng các hình thức đa dạng, phong phú (hệ thống băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan, cổ động,…) gắn với tuyên truyền đậm nét về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020).

3. Tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Khuyến khích tổ chức các trò chơi dân gian, tập thể mang tính cộng đồng cao nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó ở các cộng đồng dân cư, dòng họ, thôn, bản, tổ dân phố.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các sai phạm trong tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội. Tổ chức tốt việc phát động mạnh mẽ Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý ở tất cả các địa phương gắn với ra quân trồng rừng vụ xuân bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

4. Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở. 

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng, phó các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh thực sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước; tăng cường nắm tình hình, phối hợp với các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện để mọi người dân đều được đón Tết vui Xuân. 

Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm dùng phương tiện, tài sản công, sử dụng ngân sách nhà nước trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết. 

Thực hiện nghiêm thời gian nghỉ Tết Canh Tý 2020; xây dựng kế hoạch, phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức trực trong những ngày nghỉ Tết, kịp thời xử lý, báo cáo khi có việc đột xuất phát sinh; tổ chức gặp mặt đầu xuân gọn nhẹ và trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết; nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức đi lễ hội đầu năm trong giờ làm việc.

5. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động, sự kiện của tỉnh diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Chủ động nắm vững tình hình, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa - xã hội của đất nước và của tỉnh. Chỉ đạo mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông; phòng chống cháy, nổ; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và các vật liệu nổ khác trong dịp Tết.

Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả, chuẩn bị đủ hàng hóa, dịch vụ chất lượng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, ép giá để thu lợi bất chính. Bố trí đủ phương tiện vận tải, đáp ứng kịp thời, thuận tiện, an toàn nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau Tết; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, không để xảy ra tăng giá vé trái phép, chở quá số người quy định, mất an toàn trong những ngày cao điểm. Làm tốt công tác y tế dự phòng; bố trí đội ngũ y, bác sỹ trực 24/24, bảo đảm việc cấp cứu, chữa bệnh kịp thời cho nhân dân; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường.

6. Chế độ thông tin báo cáo: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động nắm chắc tình hình thuộc lĩnh vực, địa bàn mình được phân công phụ trách; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, cụ thể:

- Thông tin kịp thời, chính xác những vấn đề phức tạp, đột xuất phát sinh về Văn phòng Tỉnh ủy (qua đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Số điện thoại 0912.609.846) để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; trường hợp đặc biệt báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy qua điện thoại cá nhân.

- Tổng hợp tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương và hoạt động đón Tết, vui Xuân của nhân dân, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ (qua Văn phòng Tỉnh uỷ - Fax: (0216)3.852.834; E-mail: phongtonghopvptuyb@gmail.com), trong đó:

+ Báo cáo nhanh gửi trước 10h00’, ngày 27/01/2020 (Mùng 3 Tết).

+ Báo cáo đầy đủ gửi trước 10h00’, ngày 29/01/2020 (Mùng 5 Tết).

Trước mắt, giao các sở, ngành báo cáo về một số nội dung, gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả chăm lo tết cho nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo tình hình lương, thưởng Tết của cán bộ, công chức, người lao động, công nhân; Sở Công Thương báo cáo tình hình cung - cầu hàng hóa; Cục Quản lý thị trường báo cáo kết quả công tác quản lý thị trường; Sở Y tế báo cáo công tác khám, chữa, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm; Sở Tài chính báo cáo tổng hợp các nguồn ngân sách chăm lo, đảm bảo tết cho nhân dân; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình, kết quả tổ chức và công tác chuẩn bị các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trước, trong và sau Tết; Công an tỉnh báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó, báo cáo nhanh trước 11h00’ ngày 17/01/2020 (tức 23 tháng Chạp), báo cáo đầy đủ trước 11h00’ ngày 20/01/2020 (tức 26 tháng Chạp).

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Phạm Thị Thanh Trà

(Đã ký)

 

1131 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h