Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ 30/12/2019 - 5/1/2020

06/01/2020 06:57:31 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng vụ khô hanh 2019-2020; Triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc; Phòng ngừa, ngăn chặn hành vi găm hàng và đẩy giá lợn lên cao, buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn trên địa bàn tỉnh… là những thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ 30/12/2019 - 5/1/2020.

.

*Triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Trong thời gian từ ngày 30/12/2019 đến ngày 28/02/2020, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực, địa bàn quản lý, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xác định đối tượng, tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các các chợ đầu mối, các tuyến đường bộ, đường sắt; phân công rõ trách nhiệm quản lý, kiểm tra, kiểm soát địa bàn cho từng đơn vị trực thuộc đóng tại địa bàn. Chủ động nắm bắt diễn biến giá cả, cung cầu hàng hoá, dự báo tình hình, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan báo, Đài phát thanh, Đài truyền hình đưa tin, bài, hình ảnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nâng cao nhận thức trong các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân về phương thức, thủ đoạn cũng như hậu quả tác hại của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm; không tham gia tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, không tiêu thụ hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn xuất xứ và hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm.

*Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng vụ khô hanh 2019-2020

Trong thời gian từ tháng 12/2019 đến hết tháng 6/2020, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kết quả thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng, công tác bảo vệ rừng tại các đơn vị chủ rừng; các huyện, thị xã, thành phố và một số vùng trọng điểm về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; các Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra các đơn vị chủ rừng; các đơn vị có trách nhiệm bảo vệ rừng cấp huyện, cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

*Triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh lở mồm long móng; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn của cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường, chủ động giám sát dịch bệnh tại địa bàn để phát hiện sớm, cảnh báo, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện và tổ chức phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng. Tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn; công tác kiểm soát giết mổ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong vụ Đông Xuân 2019-2020; tổ chức thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng bệnh gia súc, gia cầm.

*Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng năm 2020

Trong năm 2020, tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các chủ trương, chínhsách, pháp luật về phòng chống tham nhũng; Nghiêm túc thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên mọi lĩnh vực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển cơ quan điều tra các vụ việc nếu có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về tuyên truyền; hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về PCTN; Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo có liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều tra, truy tố xét xử trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cấp trên về công tác PCTN.

*Triển khai thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái, phiên bản 1.0 (giai đoạn 2019 - 2022)

Tỉnh Yên Bái sẽ tập trung tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin đảm bảo đồng bộ, tích hợp, liên thông, thống nhất với Đề án xây dựng mô hình Đô thị thông minh tỉnh Yên Bái; Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, không trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước tại tỉnh Yên Bái; Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế tại tỉnh Yên Bái; Tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống công nghệ thông tin cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai Chính phủ điện tử tại tỉnh Yên Bái.

*Phòng ngừa, ngăn chặn hành vi găm hàng và đẩy giá lợn lên cao, buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn trên địa bàn tỉnh

Để chủ động đấu tranh phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái đề nghị các ngành thành viên, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, địa bàn quản lý chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình xuất nhập khẩu, kinh doanh các loại hàng hóa, hoạt động buôn bán, giết mổ, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn không đảm bảo an toàn dịch bệnh trên địa bàn; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong buôn bán, giết mổ, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn không qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn dịch bệnh, không tuân thủ các quy định của pháp luật. Chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan với cơ quan thú y các cấp; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân không tham gia bao che, tiếp tay cho các hành vi buôn bán, giết mổ, buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn trên địa bàn.

Công khai số điện thoại đường dây nóng để các tổ chức, cá nhân, quần chúng nhân dân biết, kịp thời cung cấp thông tin liên quan tới buôn bán, giết mổ, buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn không qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn dịch bệnh, không tuân thủ các quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, giết mổ, buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn tại địa bàn do các đơn vị trực thuộc phụ trách, quản lý.

*Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh thứ X đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả

Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Yên Bái lần thứ X yêu cầu các sở, ngành, cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức tốt thi đấu; kiểm tra công tác chuẩn bị chỗ ăn nghỉ cho các đoàn vận động viên; có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự chung tại các địa điểm thi đấu, nhà nghỉ, khách sạn nơi tập trung đông vận động viên về lưu trú… nhằm đảm bảo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Yên Bái lần thứ X được tổ chức có chất lượng, hiệu quả, an toàn.

*Tăng cường triển khai thực hiện công tác người khuyết tật

UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai thực hiện công tác người khuyết tật.

Trong đó cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức việc thực hiện Luật Người khuyết tật và các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ người khuyết tật, các biện pháp phòng ngừa khuyết tật, phòng chống bạo lực, phân biệt đối xử với người khuyết tật; Thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội đối với người khuyết tật; Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho cuộc sống người khuyết tật; Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật.

388 lượt xem
Thu Nga - Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h