Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Yên Bái: Tạo đồng thuận cao và thống nhất trong sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

28/01/2020 08:31:11 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14, Nghị quyết 32/NQ-CP, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp gắn việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã với việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức… Trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Yên Bái thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính huyện Văn Chấn để mở rộng địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ; sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn các huyện: Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Sau khi sáp nhập, bộ máy hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ được sắp xếp tinh gọn hơn

Nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và các quy định của Quốc hội, Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã chủ động rà soát và triển khai xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính huyện Văn Chấn để mở rộng địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ; triển khai sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn các huyện: Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái, là các đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chí theo quy định, cũng là thực hiện theo đề án chung của Chính phủ về việc sáp nhập các xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Theo đó, điều chỉnh nguyên trạng 06 xã và 01 thị trấn của huyện Văn Chấn về trực thuộc thị xã Nghĩa Lộ (gồm: xã Phù Nham, xã Sơn A, xã Hạnh Sơn, xã Phúc Sơn, xã Thanh Lương, xã Thạch Lương và thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ); sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Huyện Văn Yên thực hiện sáp nhập xã Hoàng Thắng vào xã Xuân Ái để thành lập xã mới với tên gọi là xã Xuân Ái; sáp nhập xã Yên Hưng vào xã Yên Thái với tên gọi xã mới là xã Yên Thái. Huyện Trấn Yên thực hiện sáp nhập xã Minh Tiến vào xã Y Can với tên gọi xã mới là xã Y Can. Huyện Yên Bình thực hiện sáp nhập xã Tích Cốc vào xã Cảm Nhân với tên gọi xã mới là xã Cảm Nhân; sáp nhập xã Văn Lãng vào xã Phú Thịnh, tên gọi xã mới là xã Phú Thịnh. Thành phố Yên Bái sáp nhập xã Văn Phú vào xã Văn Tiến với tên gọi xã mới là xã Văn Tiến và sáp nhập xã Phúc Lộc vào xã Giới Phiên với tên gọi mới là xã Giới Phiên.

Chủ động triển khai đảm bảo đúng quy trình

Thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 170 ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021. Huyện Văn Yên thực hiện sáp nhập xã Hoàng Thắng với Xuân Ái; sát nhập xã Yên Hưng với xã Yên Thái. Với tinh thần triển khai quyết liệt, chủ động, huyện Văn Yên đã khẩn trương thực hiện các bước theo kế hoạch của tỉnh, bảo đảm đúng lộ trình.

Ngay từ khi triển khai huyện Văn Yên đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thông qua nhiều hình thức như các hội nghị, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở…cung cấp thông tin đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện. Bên cạnh đó, huyện và các xã thuộc diện sáp nhập đã quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và ban hành các văn bản liên quan đến sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã để chỉ đạo, tổ chức thực hiện; thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác giúp việc. UBND huyện xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện các bước quy trình thực hiện lấy ý kiến cử tri; tổ chức hội nghị triển khai, thống nhất phương án đặt tên và bố trí trụ sở làm việc đối với các xã sau sáp nhập đến các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, lãnh đạo các xã thuộc diện sáp nhập, các thành viên ban chỉ đạo, tổ công tác giúp việc của huyện, của xã.

Chị Mai Thị Hạnh - thôn Quyết Hùng, xã Hoàng Thắng chia sẻ: “Tuy có lưu luyến bề dày lịch sử và tên của xã Hoàng Thắng song khi được Đảng, Nhà nước, đặc biệt là cán bộ xã phân tích mọi vấn đề một cách cụ thể về sự hiệu quả sau khi sáp nhập người dân chúng tôi đều vui vẻ ủng hộ. Chúng tôi tin rằng sau khi sáp nhập đời sống của chúng tôi sẽ ổn định và ngày một phát triển”.

Phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn, tác động trực tiếp tới quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhân dân địa phương nơi sáp nhập. Chính vì thế, cùng với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, yếu tố đồng thuận, ủng hộ của cán bộ đảng viên, nhân dân đóng vai trò rất quan trọng. Tình hình của xã Yên Thái và Yên Hưng cơ bản ổn định, cán bộ, đảng viên, công chức đã có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và gương mẫu tham gia tổ chức thực hiện. Đa số các tầng lớp nhân dân tỏ thái độ đồng thuận và tin tưởng với chủ trương về thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Vũ Đình Quân - thôn Trung Tâm xã Yên Hưng Cho biết: “Việc sáp nhập xã Yên Thái và xã Yên Hưng thành xã Yên Thái chúng tôi rất ủng hộ. Việc làm này mang lại lợi ích cho người dân, những người dân chúng tôi mong muốn chính quyền xã sẽ có điều kiện tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, y tế, giáo dục... phục vụ đời sống của nhân dân nên bà con nhân dân chúng tôi rất đồng tình với chủ trương sát nhập này của cấp trên”.

Tính đến ngày 8/7/2019, các đơn vị thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong toàn huyện Văn Yên đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về thành lập, nhập đơn vị hành chính. Với tỷ lệ cử tri tham gia lấy ý kiến đạt 99,7% và tỷ lệ cử tri đồng ý đạt hơn 97%, đã thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả, hiệu lực, góp phần phát huy các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Đồng thuận và tin tưởng

Thực hiện Kế hoạch 170 ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2021, huyện Yên Bình thực hiện sáp nhập xã Tích Cốc và xã Cảm Nhân với tên gọi mới là xã Cảm Nhân; sáp nhập xã Văn Lãng với xã Phú Thịnh có tên gọi mới là xã Phú Thịnh. Khi thực hiện xong việc sáp nhập 4 xã thành 2 xã, huyện Yên Bình sẽ còn 24 đơn vị hành chính, trong đó có 22 xã và 2 thị trấn.

Để thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, huyện Yên Bình đã triển khai các bước quy trình theo đúng kế hoạch, thành lập các tổ công tác hướng dẫn, đôn đốc các xã, thôn trong diện sáp nhập thực hiện các quy trình, trình tự lấy ý kiến cử tri theo quy định.

Ông Nguyễn Xuân Vụ - thôn Lãng Rẫy, xã Cảm Nhân chia sẻ: “Người dân chúng tôi sau nắm bắt rõ chủ trương sáp nhập xã qua các cuộc họp, qua chương trình thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã thì đều đồng tình với chủ trương của cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra”.

“Người dân đều hiểu, ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước và đồng tình cao với việc sáp nhập 2 xã Phú Thịnh và Văn Lãng thành xã Phú Thịnh. Tôi đề nghị Đảng, Nhà nước, tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình có chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc chuyển đổi các giấy tờ cá nhân như: thẻ căn cước, thẻ bảo hiểm, giấy phép lái xe… để người dân thuận lợi khi giải quyết công việc của cá nhân, gia đình. Tôi tin tưởng rằng, sáp nhập hai xã là nhân lên sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong nhân dân để tiếp tục mở thêm đường giao thông nông thôn, xây thêm cầu, thắp sáng thêm nhiều tuyến đường quê... nông thôn ngày càng tiến bộ, bà con càng phấn khởi hơn”. Ông Trần Hữu Tuấn - thôn 4, xã Văn Lãng nói.

Tình hình của địa phương cơ bản ổn định, cán bộ, đảng viên, công chức đã có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và gương mẫu tham gia tổ chức thực hiện. Đa số các tầng lớp nhân dân tỏ thái độ đồng thuận và tin tưởng với chủ trương, nghị quyết về thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Điều này được thể hiện ở số phiếu với tỷ lệ đồng ý chủ trương sáp nhập cao: xã Cảm Nhân là 96,29%, Tích Cốc là 88,84%, Văn Lãng 95,49% và Phú Thịnh là 88,03%.

Đảm bảo lộ trình, công khai, minh bạch, khách quan

Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021 theo tinh thần Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, thành phố Yên Bái có 4 xã thực hiện sáp nhập, trong đó có 3 xã là Văn Phú, Giới Phiên, Phúc Lộc chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số; xã Văn Tiến chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, thực hiện sáp nhập theo diện khuyến khích. Theo đó, sẽ sáp nhập xã Văn Tiến với xã Văn Phú thành xã Văn Phú; sáp nhập xã Phúc Lộc với xã Giới Phiên thành xã Giới Phiên. Như vậy, nếu đề án được phê duyệt chính thức thông qua, sau sáp nhập, số đơn vị hành chính của thành phố Yên Bái chỉ còn là 9 phường, 6 xã.

Thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền thành phố đã thực hiện các bước đảm bảo đúng quy trình, thận trọng trong từng khâu và công khai, minh bạch, khách quan, thể hiện sự tập trung dân chủ thông qua việc lấy ý kiến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nên đã tạo sự đồng thuận, tin tưởng của người dân.

Theo ông Nguyễn Đức Luận - Chủ tịch UBND xã Giới Phiên cho biết: “Thực hiện chủ trương sáp nhập xã, chính quyền địa phương đã tổ chức các hội nghị để tuyên truyền tới đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Sau đó, xã cũng đã thành lập các tổ tuyên truyền xuống tới từng thôn, bản và tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cử tri tại kỳ họp HĐND xã nên cũng đã tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân”.

Ông Nguyễn Đình Ninh - Bí thư Đảng ủy xã Văn Tiến chia sẻ: “Mặc dù xã sẽ sáp nhập về Văn Phú, song tỷ lệ ý kiến cử tri đồng thuận đối với chủ trương sáp nhập xã đạt tỷ lệ cao ngoài sự mong đợi của chính quyền địa phương, với 99,13%. Về cơ bản, tư tưởng, tâm lý của đội ngũ cán bộ không có biến động lớn, xác định rõ đây là chủ trương chung nên tinh thần là sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới”.

Thực hiện bài bản các bước của Đề án đảm bảo đúng quy trình, kết quả lấy ý kiến cử tri và HĐND cấp xã đối với 4 địa phương thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cho thấy, tỷ lệ cử tri đồng ý với chủ trương sáp nhập xã Văn Tiến với Văn Phú thành xã Văn Phú (mới) và sáp nhập xã Phúc Lộc với xã Giới Phiên thành xã Giới Phiên (mới) đạt rất cao, trong đó, xã đạt tỷ lệ thấp nhất là 97,74%; xã có tỷ lệ cử tri đồng ý đạt cao nhất là Văn Phú, đạt 99.67%. Tỷ lệ đại biểu HĐND cấp xã và HĐND thành phố tán thành thông qua phương án sáp nhập và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố đạt 100%.

Có thể thấy, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được thống nhất và thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo thực hiện, do đó nên việc triển khai thực hiện được thực hiện một cách bài bản, khoa học công khai, minh bạch và hiệu quả.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, chuẩn bị tốt các điều kiện, đặc biệt thận trọng trong lấy ý kiến nhân dân nên Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ở Yên Bái đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao trong các tầng lớp nhân dân. Các địa phương trong tỉnh có các xã trong diện sáp nhập đã thực hiện đúng các bước theo hướng dẫn; kết quả lấy ý kiến cử tri về phương án, đề án sắp xếp thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương với sự thống nhất, ủng hộ rất cao và tại các kỳ họp của HĐND các cấp.

Tỉnh Yên Bái cũng đã hoàn thiện toàn bộ hồ sơ và trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Tại Phiên họp thứ 41, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và thông qua Nghị quyết số 871/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại tỉnh Yên Bái. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2020. Theo đó, sau khi sắp xếp tỉnh Yên Bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 173 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 150 xã, 13 phường và 10 thị trấn. Giảm 7 đơn vị hành chính cấp xã.

1477 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h