Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Mù Cang Chải - Năm mới niềm tin và khát vọng mới

30/01/2020 12:16:46 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Xuân đã về trên khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Năm nay, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đón xuân trong niềm phấn khởi, tự hào với những thành công đã đạt được, vững tin vào tương lai tươi sáng.

Thị trấn Mù Cang Chải

Năm 2019 khép lại, trong khó khăn chung của đất nước, của tỉnh, song, với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân huyện Mù Cang Chải đã từng bước tháo gỡ khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán được giao. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng mạnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm 11,04%. Ruộng bậc thang Mù Cang Chải đã được công nhận là Danh thắng Quốc gia đặc biệt; triển khai có hiệu quả mô hình Ngày cuối tuần cùng dân. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Năm 2019, huyện Mù Cang Chải đã quán triệt phương châm hành động của tỉnh: "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, về đích sớm”, thực hiện Chương trình hành động 144-CTr/TU và Kế hoạch 131-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện giảm nghèo bền vững năm 2019, huyện đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành 35 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu, trong đó giao bổ sung, tăng thêm so với chỉ tiêu của tỉnh 14 chỉ tiêu chủ yếu, gồm: giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ, chăn nuôi, thu ngân sách, thành lập mới các doanh nghiệp, tổ hợp tác, chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo mới việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng thêm mới 1 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng thêm 1 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và một số chỉ tiêu khác.

Đặt quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao hoàn thành 33 chỉ tiêu với tổng số điểm 455 điểm, hết năm 2019, huyện Mù Cang Chải hoàn thành 33/33 chỉ tiêu, trong đó 9 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, 24 chỉ tiêu vượt từ 100% kế hoạch trở lên.

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình hành động 144-CTr/TU của Tỉnh ủy, huyện đạt 953,45 điểm; số điểm thưởng do vượt chỉ tiêu được giao là 93,5 điểm; số điểm thưởng do về đích trước thời hạn là 405 điểm.

Trong đó, chỉ tiêu về tổng sản lượng lương thực có hạt huyện thực hiện đạt 44.958 tấn, đạt 106,9%, về đích trước 2 tháng so với kế hoạch; chỉ tiêu tổng đàn gia súc chính thực hiện đạt 69.740 con, đạt 104,1% kế hoạch, về đích trước 2 tháng; chỉ tiêu sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 3.144 tấn, bằng 114,3%, về đích sớm so với kế hoạch giao. Chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn đạt 143,5 tỷ đồng, bằng 112,5% kế hoạch. Chỉ tiêu số lượt khách du lịch đến huyện thực hiện đạt 250.300 lượt khách, đạt 164,7%, về đích trước 3 tháng so với kế hoạch; doanh thu từ du lịch về đích sớm với 93 tỷ đồng, đạt 110,9% kế hoạch giao. Chỉ tiêu thực hiện các sản phẩm đặc sản, hữu cơ đối với sơn tra thực hiện đạt 4.442 ha, bằng 106,5%; gà đen đặc sản vùng cao đạt 50.000 con, bằng 125%; lợn bản địa Yên Bái đạt 35.000 con, bằng 116,7%; cây dược liệu thực hiện đạt 2.500 ha, bằng 125,0% kế hoạch giao, về đích trước 3 tháng. Chỉ tiêu kiên cố hóa đường giao thông nông thôn thực hiện đạt 39,34 km, đạt 112,4% kế hoạch. Chỉ tiêu số doanh nghiệp thành lập mới thực hiện đạt 10 doanh nghiệp, bằng 500% kế hoạch, về đích trước 7 tháng. Đối với nhiệm vụ công tác giảm nghèo, kết quả thực hiện đã có 1.416 hộ thoát nghèo trong năm 2019, trong đó các sở, ngành của tỉnh phối hợp giúp đỡ 368 hộ thoát nghèo. Tỷ lệ giảm nghèo của toàn huyện là 11,04%, đạt 147,2% chỉ tiêu tỉnh giao, về đích trước 2 tháng so với kế hoạch.

Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, chất lượng, gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng của các cấp, các ngành, các địa phương, huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 41/41 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó có 23 chỉ tiêu vượt, 18 chỉ tiêu hoàn thành 100%.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực xây dựng Đảng, có 1/42 chỉ tiêu vượt, 40 chỉ tiêu hoàn thành 100%. Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, có 22/53 chỉ tiêu vượt, 30 chỉ tiêu hoàn thành 100%. Các chỉ tiêu nội chính, có 7/17 chỉ tiêu vượt, 9 chỉ tiêu hoàn thành 100%.

Vượt khó với sự nỗ lực, quyết tâm cao đã đưa Mù Cang Chải vươn lên trở thành địa phương dẫn đầu tỉnh hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy khối địa phương. Và cái được lớn nhất đó là Mù Cang Chải đã tạo ra thế và lực mới, luồng sinh khí mới được kết tinh bằng “ý Đảng - lòng dân” làm điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của huyện trong tương lai.

Những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực mà Đảng bộ và nhân dân Mù Cang Chải đạt được trong năm qua là những bó hoa tươi thắm dâng lên Đảng quang vinh tròn 90 mùa xuân và Bác Hồ kính yêu, là món quà đầy ý nghĩa mừng năm mới 2020. Năm nay là năm cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nên càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra. Năm mới sẽ mở ra vận hội và cơ hội mới, song cũng còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp phải nghiêm túc và gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động; chủ động hơn, sáng tạo hơn và nêu cao quyết tâm hơn nữa trong quá trình cụ thể hóa, đưa nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách của tỉnh, của huyện vào cuộc sống bằng một tư duy mới, cách làm mới, quyết liệt, hiệu quả và đầy trách nhiệm trước nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thu hút mạnh mẽ đầu tư để phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân, chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Năm mới - sức mạnh mới, niềm tin và khát vọng mới nâng bước chúng ta. Chào đón năm mới, chúng ta mang theo niềm tự hào Đảng ta tròn 90 mùa xuân, ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tin rằng, với truyền thống văn hóa và cách mạng của quê hương cộng với những thành tựu đã đạt được, các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện vượt mức các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

349 lượt xem
Theo Trang TTĐT huyện Mù Cang Chải

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h