Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2022

19/11/2020 07:24:37 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2906/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2022.

Giải bóng chuyền Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII

Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2022 do bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; bà Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Phó trưởng ban Thường trực; ông Lê Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Nguyễn Thành Vinh - Phó Giám đốc Sở Tài chính là Phó trưởng ban.

Ban Chỉ đạo tỉnh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức Đại hội cấp tỉnh, ban hành Điều lệ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp trong năm 2021 và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2022.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, có trách nhiệm bố trí cán bộ phòng chuyên môn giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh.

Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng ban chỉ đạo tỉnh sử dụng con dấu của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công.

275 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h