Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Số liệu thống kê

Tốc độ phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019

16/12/2019 09:52:49 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h