Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Chính trị

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

08/01/2021 10:11:42 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác PCTN của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh PCTN, tiêu cực, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 tại tỉnh Yên Bái tập trung vào việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN.

Cùng với đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng; tập trung thực hiện tốt công tác PCTN, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác cải cách hành chính; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất…

 

672 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h