Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Yên Bái: Long trọng gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

31/07/2020 20:49:54 Xem cỡ chữ Google
Chiều 31/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/8/1930 - 1/8/2020).

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương cùng sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các thời kỳ.

 

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Công tác tuyên giáo đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh

Ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nêu rõ: 90 năm qua, công tác tuyên giáo (CTTG) đã góp phần quan trọng và trực tiếp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tập hợp, động viên, cổ vũ hàng triệu triệu cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, viết nên những trang sử vàng chói lọi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, tô thắm truyền thống của dân tộc Việt Nam anh hùng. 

Trải qua 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn cách mạng, những người làm CTTG đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó. Từ khi Đảng bộ tỉnh Yên Bái được thành lập, 75 năm qua, CTTG của tỉnh đã có những đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần tập hợp lực lượng, tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhân dân đứng lên theo Đảng làm cách mạng. 

Những năm qua, CTTG của Đảng bộ tỉnh đã từng bước đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý luận phù hợp với từng vùng, miền, từng đối tượng, nâng cao chất lượng học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, tạo nên những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy sức mạnh của các binh chủng trong CTTG, nhất là thế mạnh của Internet, mạng xã hội, của các cơ quan truyền thông trong tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. 

Tiếp nối truyền thống các thế hệ cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hoá đi trước, đến nay, đội ngũ cán bộ làm CTTG của tỉnh ngày càng trưởng thành về số lượng, chất lượng, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm công tác với hàng trăm cán bộ chuyên trách, 46 báo cáo viên cấp tỉnh, gần 1.600 báo cáo viên cấp huyện và cơ sở, 300 cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh và cấp huyện. 

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có hơn 100 hội viên Hội Nhà báo, hàng trăm hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, hàng trăm cán bộ văn hóa- thông tin… tạo thành binh chủng hùng hậu trong công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng bộ tỉnh. 

Ghi nhận những thành tích và đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ; nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

 

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi mặt của công tác tuyên giáo 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đạt được là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, sức lực, bản lĩnh, ý chí của các thế hệ cán bộ, đảng viên của lớp lớp cha anh đi trước, những thế hệ nối tiếp thế hệ người con quê hương Yên Bái, trong đó có sự đóng góp quan trọng, sự đồng hành gắn bó của các thế hệ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng - những "chiến sỹ tiên phong”, "gác cửa” của Đảng trên mặt trận tư tưởng, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái đổi mới và phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc, giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực, nắm vững bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh; không ngừng đổi mới phương thức, cách thức hoạt động một cách khoa học, linh hoạt, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi mặt của công tác tuyên giáo gồm: công tác tuyên truyền; tham mưu trong công tác khoa giáo; định hướng hoạt động văn hóa, xã hội; biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng; 

Chủ động thích ứng nhanh nhạy, hiệu quả với yêu cầu thông tin của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực sự là lực lượng xung kích tin cậy của Đảng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực, xấu độc; bảo vệ vững chắc nền tảng của Đảng; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường phát hiện, cổ vũ, động viên, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, củng cố, vun đắp bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa, đạo đức… 

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục quan tâm, lãnh, chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên giáo, lý tưởng, lý luận của Đảng; tạo điều kiện về mọi mặt để xây dựng lực lượng tuyên giáo các cấp đủ năng lực, trình độ, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện tốt chức trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, giáo dục, động viên, tập hợp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh…

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ đã tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.

Tỉnh ủy cũng đã tặng bằng khen cho 6 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ trong công tác tuyên giáo giai đoạn 2015 - 2020. 

 

Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ trong công tác tuyên giáo giai đoạn 2015 - 2020.

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ trong công tác tuyên giáo giai đoạn 2015 - 2020.

 

389 lượt xem
Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h