Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam tại Yên Bái

01/01/2021 13:50:57 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Hoà chung không khí phấn khởi những ngày đầu năm mới 2021, cùng với cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 1/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt các vị đại biểu Quốc hội các khoá của tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021).

Các đại biểu lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội các khoá của tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm.

 Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Yên Bái, dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Dương Văn Thống - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội các khoá cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh dự buổi gặp mặt

Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Dương Văn Thống - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh nhấn mạnh: Cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, mùa thu năm 1945, nhân dân cả nước ta đã vùng lên làm cuộc Tổng khởi nghĩa, đánh đổ chính quyền thực dân, phong kiến tay sai. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Để có Hiến pháp, thành lập chính phủ chính thức - một trong những nhiệm vụ hàng đầu để xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân, ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Ngày 6/1/1946, trong điều kiện "thù trong giặc ngoài" cực kỳ phức tạp, chiến tranh diễn ra ở nhiều nơi, nhưng Đảng và Chính phủ vẫn tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa I.

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội ngày 6/1/1946 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc, nhân dân được quyền làm chủ vận mệnh quốc gia, thể hiện ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quốc hội ra đời đã hội tụ đại biểu khắp mọi miền đất nước, từ những nhà cách mạng nhiệt huyết đến đại biểu đại diện các ngành, giới, các giai cấp, thành phần dân tộc, tôn giáo đoàn kết chung lòng xây dựng nước Việt Nam độc lập. 

Quang cảnh buổi gặp mặt

Qua 75 năm hình thành và phát triển với 14 khóa, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thực hiện các quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao với hoạt động của Nhà nước. Các nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chính sách dân tộc, đối ngoại đã góp phần vào việc duy trì sự ổn định và phát triển đất nước…

Hoạt động của Quốc hội đã góp phần quan trọng xây dựng bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng của đất nước.

75 năm qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng lãnh đạo nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tiến hành các cuộc kháng chiến lâu dài, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị góp phần vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc bảo vệ vững chắc Tổ quốc và làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước.

Cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam, trong 14 khóa Quốc hội, cử tri trong tỉnh đã lựa chọn bầu ra 80 lượt đại biểu đại diện cho mình vào cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đại biểu đã thể hiện vai trò, trách nhiệm người đại biểu của dân, là cầu nối chính quyền Nhà nước với nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong những bước phát triển của quê hương Yên Bái luôn có sự đồng hành của hoạt động Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đại biểu Quốc hội tỉnh đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và những vấn đề trong thực tiễn để kịp thời phản ánh, đề xuất với Quốc hội. Có thể nói, những kết quả đã đạt được trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, đưa quê hương Yên Bái ngày càng phát triển đi lên, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016-2020. Đến hết năm 2020, Yên Bái có 24/32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Bước vào năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, bằng quyết tâm chính trị cao, tỉnh Yên Bái xác định phương châm hành động là Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả” với mục tiêu "Thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, tập trung phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững trên cơ sở quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết". Để cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu trên, tỉnh Yên Bái tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và xác định một số định hướng lớn cho giai cả giai đoạn và năm 2021 đề ra.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, đoàn kết, cùng với trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh sẽ có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Trong không khí ấm áp, thân tình và cởi mở, các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ đã cùng ôn lại kỷ niệm, chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đương nhiệm sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt 

750 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h