Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ 28/12/2020 - 03/01/2021)

04/01/2021 07:11:01 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; ứng phó với không khí lạnh và rét đậm, rét hại; Tập trung triển khai, thực hiện các giải pháp phòng, chống đói rét, dịch bệnh, cho đàn vật nuôi vụ Đông Xuân; Triển khai thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ ... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần.

Ảnh minh họa

Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan

UBND tỉnh Yên Bái ban hành Công văn số 4069/UBND-VX yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 3744/UBND-VX ngày 30/11/2020, Công văn số 3775/UBND-VX ngày 3/12/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Tăng cường quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là nhập cảnh trái phép về Yên Bái, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định (nếu có).

3. Tuyên truyền, vận động người dân trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế để đón kỳ nghỉ Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, góp phần vào sự thành công các sự kiện trọng đại của tỉnh, của đất nước.

Công điện của UBND tỉnh về việc ứng phó với không khí lạnh và rét đậm, rét hại

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công điện số 6/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan: Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại; tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở để chính quyền các cấp, người dân, nhất là ở vùng cao biết, chủ động phòng chống.

Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh như hạn chế ra trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín; các biện pháp phòng chống rét cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất, chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung đặc biệt là ở khu vực vùng cao đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc củng cố chuồng trại, che chắn, giữ khô nền, ấm chuồng và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi; tuyên truyền, vận động người dân chủ động dự trữ thức ăn tinh và thức ăn khô đảm bảo phòng chống đói, rét cho đàn gia súc; đưa về nơi trú tránh, không cho trâu bò làm việc, chăn thả tự do. Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây vụ Đông, cây ăn quả và các loại hoa, cây cảnh khác để đảm bảo sinh trưởng và phát triển.

Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn địa phương biện pháp phòng, chống phù hợp, đảm bảo an toàn cho người, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (số điện thoại 0216.3852.708; số fax 0216.3855.493) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Tập trung triển khai, thực hiện các giải pháp phòng, chống đói rét, dịch bệnh, cho đàn vật nuôi vụ Đông Xuân

Tại Công văn số 4078/UBND-NLN, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Yên Bái tập trung triển khai, thực hiện các giải pháp phòng, chống đói rét, dịch bệnh, cho đàn vật nuôi vụ Đông Xuân.

Triển khai thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ

Tại Công văn số 4070/UBND-VX, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan xây dựng hướng dẫn liên ngành để hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về các nội dung chính sách quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp nhu cầu ngân sách hỗ trợ gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 tại các đơn vị, báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của toàn ngành theo quy định.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng hướng dẫn liên ngành để hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng chính sách và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 theo quy định. Thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 theo quy định.

Công nhận xã Tuy Lộc, Minh Bảo (thành phố Yên Bái) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020; xã Đào Thịnh (huyện Trấn Yên) đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020; xã Phúc Sơn (thị xã Nghĩa Lộ) đạt chuẩn NTM năm 2020

Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 3393/QĐ-UBND công nhận xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND công nhận xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020; Quyết định số 3427/QĐ-UBND công nhận xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020; Quyết định số 3442/QĐ-UBND công nhận xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

886 lượt xem
Nguyễn Hiên (tổng hợp)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h