Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> An ninh - Quốc phòng

Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái

08/03/2021 13:33:36 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Cử tri tỉnh Yên Bái nêu: "Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, được cử tri và nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Tuy nhiên, việc bố trí đồng đều số lượng cán bộ, công an chính quy tại các xã, thị trấn như hiện nay là chưa hợp lý (05 cán bộ công an /01 xã, thị trấn). Cử tri kiến nghị Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu và bố trí hợp lý số lượng biên chế cán bộ, công an chính quy/01 xã, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các xã trọng điểm về an ninh trật tự và phù hợp với tiêu chí phân loại xã, phường, thị trấn (dân số, diện tích, các yếu tố đặc thù khác)..."

Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái xuống cơ sở làm thủ tục cấp phát chứng minh nhân dân miễn phí cho người dân. (ảnh Báo Đảng Cộng sản)

Bộ Công an trả lời kiến nghị tại Văn bản số 4245/BCA-V01 ngày 08/12/2020 như sau:

Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, đảm bảo nguồn cán bộ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và tạo tiền đề để chuyển Công an xã, thị trấn bán chuyên trách sang tổ chức Công an chính quy, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã với số lượng tối thiểu 05 cán bộ cho một xã, thị trấn.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo, đề xuất những nội dung cần đẩy mạnh phân cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính và phù hợp với mục tiêu sắp xếp lại tổ chức bộ máy phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Bên cạnh đó, để triển khai Công an xã chính quy như cấp công an theo quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018, Bộ Công an đang trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Sau khi Nghị định được ban hành, Bộ Công an sẽ ban hành Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an xã để làm cơ sở pháp lý cho việc bố trí số lượng Công an xã chính quy. Đồng thời, giao Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, biên chế hiện có của địa phương, căn cứ tình hình, yêu cầu nhiệm vụ và tỷ lệ biên chế giữa các cấp Công an để bố trí biên chế của Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự địa phương.

513 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h