Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ

25/03/2021 17:28:02 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 25/3, Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và quý I năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo; công tác lãnh đạo, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.

Bám sát Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thị ủy Nghĩa Lộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hài hòa với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đảng bộ thị xã đã đề ra 19 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 42 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021 để tổ chức thực hiện, trong đó có 20 chỉ tiêu thực hiện bằng kế hoạch tỉnh giao, 22 chỉ tiêu phấn đấu vượt kế hoạch tỉnh giao; xác định 192 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của 32 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã phải triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng cá nhân phụ trách, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quý I/2021, kinh tế của thị xã tiếp tục có chuyển biến tích cực, trong đó có 08/20 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch quý 1/2021 và có 19 chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ. Thị xã đã chỉ đạo các xã, phường gieo cấy đúng khung thời vụ. Tổng diện tích gieo cấy lúa Đông Xuân đạt 2.066 ha; trồng 50 ha rừng bằng 33,3% kế hoạch năm, tăng 31,6% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 55,6 tỷ đồng bằng 21,4% kế hoạch năm, tăng 24% so với cùng kỳ 2020; thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa 3 tháng đầu năm 2021 ước đạt 511,5 tỷ đồng bằng 23,8% kế hoạch năm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã quý I/2021 ước đạt 30,7 tỷ đồng bằng 20% dự toán năm, tăng 53% so cùng kỳ…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo; chủ động, quyết liệt, kịp thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội trên địa bàn; tổ chức tốt việc thăm hỏi tặng quà đến các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, người có công, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Thị xã Nghĩa Lộ đã ban hành các văn bản chỉ đạo theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về Kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo bầu cử của thị xã; Thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử của thị xã; Nghị quyết về cơ cấu, số lượng, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử; Nghị quyết về điều chỉnh cơ cấu, số lượng, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất; Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thị xã về tổ chức các cuộc bầu cử; Kế hoạch triển khai công tác bầu cử; Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ủy ban bầu cử; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử, hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, quy trình tổ chức các Hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử... Thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo thành lập các tiểu ban phục vụ cuộc bầu cử, xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền về bầu cử; thành lập Tiểu ban Chỉ đạo công tác an ninh trật tự an toàn xã hội trực thuộc Ban Chỉ đạo Công tác bầu cử của thị xã.

Đối với hiệp thương bầu cử, chuẩn bị nhân sự giới thiệu bầu cử Hội đồng nhân dân thị xã được triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của Luật và hướng dẫn của cấp trên.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo và các phòng, ban chuyên môn của thị xã đã có ý kiến đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm hỗ trợ về nguồn lực để thị xã tổ chức thực hiện, đáp ứng các tiêu chí nâng cấp đô thị, xây dựng thị xã văn hóa, du lịch, bảo đảm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Trung tâm phường Tân An; đồng ý chủ trương cho thị xã Nghĩa Lộ lập danh mục, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đối với một số dự án, công trình trọng điểm của thị xã; đề nghị các sở ngành của tỉnh tiếp tục phối hợp giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc đối với các dự án phát triển quỹ đất của tỉnh trên địa bàn thị xã. Đề nghị tỉnh nghiên cứu, có chế độ hỗ trợ đối với cán bộ chuyên trách Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 không đủ tuổi tái cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa mới, có nguyện vọng được nghỉ trước tuổi;  tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, hỗ trợ về nghiệp vụ đối với công tác bầu cử trong các bước tiếp theo của quy trình bầu cử…

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ trong năm 2020 và quý I năm 2021, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và có ý kiến định hướng, gợi mở để Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ cần nhìn nhận đúng vị thế, vai trò của thị xã là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, là động lực phát triển của khu vực miền Tây của tỉnh; đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh từ truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc làm động lực để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Xác định rõ các giải pháp tổng thể, đồng bộ để triển khai thực hiện; trọng tâm là quản lý tốt đô thị và phát triển đô thị; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ du lịch và sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao; phát triển kinh tế hài hòa với văn hóa - xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động ứng phó thiên tai, biến đổi đổi khí hậu. Phấn đấu xây dựng thị xã trở thành thị xã văn hóa - du lịch; đồng thời, từng bước hoàn thiện các tiêu chí để trở thành đô thị loại 3 “thị xã văn hóa - du lịch xanh” vào năm 2025.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể, trước hết là đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy. Nêu cao tinh thần nêu gương, đi đầu trong rèn luyện, học tập, công tác để từ đó lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, thường xuyên học lập, nghiên cứu, nâng cao trình độ về mọi mặt; nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ thị xã.

Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của thị xã.

Cùng với đó, tập trung rà soát, đánh giá để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy, nhất là các chỉ tiêu chậm tiến độ, nhiệm vụ khó; nâng cao khả năng dự báo, đánh giá tình hình để nhanh chóng, kịp thời đề ra các giải pháp khả thi để đảm bảo hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tỉnh giao và nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Đảng bộ thị xã.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc xây dựng và hoàn thành các Đề án, Kế hoạch về xây dựng, phát triển thị xã giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai thực hiện. Tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thị xã Nghĩa Lộ cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế thị xã theo hướng xanh, hài hòa, bền vững; tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư, khai thác hiệu quả lợi thế là trung tâm các huyện phía Tây của tỉnh để phát triển thương mại, dịch vụ; phát triển mạnh các loại hình dịch vụ có tiềm năng, lợi thế. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển các loại hình du lịch độc đáo của địa phương. Khơi dậy, bảo tồn và phát huy hơn nữa các di sản văn hóa, nâng cao chất lượng các loại hình văn hóa, nghệ thuật đậm đà bản sắc các dân tộc phục vụ phát triển du lịch. Sớm hoàn thành xây dựng Đề án xây dựng thị xã văn hóa - du lịch Nghĩa Lộ trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Rà soát, sắp xếp, bố trí các khu vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề bảo đảm hợp lý, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và bảo đảm không gian cho phát triển đô thị, dịch vụ du lịch; chú trọng phát triển các ngành có lợi thế; khuyến khích mở rộng quy mô, nâng cao công suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, tạo ra các sản phẩm truyền thống mang tính đặc trưng của vùng, phục vụ phát triển du lịch.

Phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị, tăng khả năng cạnh tranh trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất; trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực đã có thương hiệu.

Khuyến khích phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết chặt chẽ với người dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2021.

Khuyến khích và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển; thành lập các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác; thu hút đầu tư mới các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện mở rộng quy mô đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường quản lý thu - chi ngân sách, phát triển và nuôi dưỡng các nguồn thu. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định hiện hành.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các đồ án quy hoạch phát triển không gian đô thị thị xã giai đoạn 2020 - 2030. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu khu vực nội thị trên cơ sở Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị xã Nghĩa Lộ và vùng phụ cận đến năm 2035 đã được phê duyệt. Tích cực đa dạng hóa các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, nhất là vệ sinh môi trường đô thị và nông thôn để thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng nông thôn mới.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo. Khuyến khích, thu hút nguồn lực xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo tốt an sinh xã hội gắn với quản lý xã hội an toàn, lành mạnh; tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn, nhằm chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Xây dựng con người Nghĩa Lộ - Mường Lò “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình xây dựng “xã nông thôn mới kiểu mẫu” và “phường văn minh đô thị”; khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên của mỗi người dân; xây dựng và nhân rộng các mô hình “gia đình hạnh phúc”, “khu dân cư hạnh phúc”, “cơ quan, đơn vị hạnh phúc” và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đặc biệt là trước, trong và sau bầu cử.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng để xây dựng Đảng bộ thị xã trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thị xã Nghĩa Lộ cần làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử đầy đủ, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Tập trung chỉ đạo tổ chức các Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thành lập các tổ bầu cử; lựa chọn, chuẩn bị các địa điểm tổ chức bỏ phiếu đảm bảo an toàn tuyệt đối và thuận lợi cho cử tri tham gia trong cuộc bầu cử và có phương án dự phòng trong các trường hợp.

Thường xuyên nắm vững tình hình tư tưởng của cử tri, nhân dân; dư luận xã hội; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh chính đáng của cử tri và nhân dân ngay từ cơ sở.

3991 lượt xem
Tiến Lập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h