Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Yên Bái phấn đấu có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021

07/04/2021 07:21:34 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 30/3/2021, toàn tỉnh có 75/150 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50% số xã trong toàn tỉnh; 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Minh Bảo (thành phố Yên Bái), xã Đào Thịnh (huyện Trấn Yên), xã Tân Thịnh (huyện Văn Chấn); 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là xã Tuy Lộc, Minh Bảo của thành phố Yên Bái.

Mô hình sản xuất rau an toàn trên địa bàn xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái

Số xã đạt theo nhóm tiêu chí từ 15 -18 tiêu chí là  02 xã; từ 10-14 tiêu chí là 40 xã và từ 5- 9 tiêu chí là 33 xã. Toàn tỉnh không có xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Trong năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện được mục tiêu này, trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện Đề án xây dựng nông thôn mới cấp huyện và tiếp tục triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Bám sát kế hoạch, đăng ký của các địa phương để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao. Đồng thời tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực của toàn xã hội để xây dựng nông thôn mới.

328 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h