Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn bản mới

Hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập mới, tổ chức lại hoạt động được hỗ trợ kinh phí

11/06/2019 07:29:13 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện quyết định của UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt Đề án củng cố, phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030, ngày 30/5/2019, Sở Tài chính tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 1189/STC-HCSN hướng dẫn hỗ trợ kinh phí thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác. Trong đó có một số nội dung được Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

Một HTX sản xuất và chế biến quế tại huyện Văn Yên (ảnh minh họa)

Thứ nhất: Hỗ trợ thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động HTX

Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và tiêu chí có nhu cầu thành lập HTX (có văn bản đề nghị được hỗ trợ thành lập mới HTX) và các HTX thành lập trước ngày 01/7/2013 tổ chức lại hoạt động theo quy định của Luật HTX (có văn bản đề nghị được hỗ trợ tổ chức lại hoạt động của HTX) sẽ được hỗ trợ như sau:

- Cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn về quy đinh pháp luật HTX trước khi thành lập HTX cho sáng lập vện HTX.

- Tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh; hướng dấn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của HTX.

- Tư vấn thực hiện các thủ tục tổ chức lại hoạt động của HTX theo Luật HTX năm 2012.

Về mức hỗ trợ, các HTX mới thành lập, đang ký thay đổi theo quy định của Luật HTX được xem xét hỗ trợ không quá 15 triệu đồng /HTX. Trường hợp tổ chức lại hoạt động cảu HTX do chia tách, hợp nhất, sát nhập được xem xét hỗ trợ không quá 50% kinh phí như đối với thành lập mới HTX, phần kinh phí còn lại do HTX tự trang trải từ nguồn của HTX, hoặc huy động tù nguồn hợp pháp khác.

Về nội dung chi bao gồm: Chi tổ chức các lớp tập huấn chung, chi thông tin tuyên trruyền phổ biến quy định của Luật HTX, chi đối với hướng dẫn viên, công tác viên không phải là cán bộ công chức theo từng mức cụ thể.

Thứ hai: Hỗ trợ thành lập mới tổ hợp tác (THT)

Tổ hợp tác đăng ký hoạt động đảm bảo theo các quy định tại Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Yên Bái sẽ được hỗ trợ như sau:

- Được xem xét hỗ trợ thông tin, tư vấn kiến thức về THT.

- Tư vấn tổ chức hội nghị thành lập THT.

- Xây dựng nội dung hợp đồng hợp tác.

- Tư vấn xây dựng kế hoạch hoạt động của THT.

- Hoàn tiện các thủ tục để thành lập THT.

Mức hỗ trợ cho mỗi THT không quá 01 triệu đồng/THT.

Về nội dung chi và mức chi cụ thể tùy theo hình thức tổ chức thực hiện tư vấn, hỗ trợ thành lập mới THT, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ vận dụng mức chi phù hợp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và trong phạm vi dự toán kinh phí hỗ trợ được giao.

Việc hỗ trợ kinh phí thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác sẽ được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước giao thực hiện Đề án củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 và nguồn ngân sách nhà nước giao hàng năm cùng các nguồn kinh phí hợp pháp khác./.

1722 lượt xem
Theo Cục Thuế tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h