Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tại kỳ họp thứ 21 - HĐND tỉnh khóa XVIII

19/04/2021 09:41:48 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 19/4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã khai mạc kỳ họp thứ 21 (chuyên đề). Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã có bài phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn nội dung bài phát biểu.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu chỉ đạo kỳ họp

- Kính thưa Chủ tọa Kỳ họp!

- Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

- Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 21 - Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp của chúng ta diễn ra trong không khí hân hoan, phấn khởi trước những thành công của Đại hội XIII của Đảng, cùng những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV và những kết quả khả quan mà tỉnh ta đã đạt được trong quý I/2021.

Cũng trong những ngày này, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XIX Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm; đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu, khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc Kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Chỉ còn hơn một tháng nữa, Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình - một nhiệm kỳ sôi động, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, nơi mà các đại biểu đã gắn bó mật thiết với cử tri và các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ vì sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái.

Trong 05 năm qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp tục khẳng định, phát huy, thể hiện rõ nét vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19; Hội đồng nhân dân tỉnh đã kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm đạt được của các nhiệm kỳ trước, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, nỗ lực đổi mới hoạt động, đoàn kết, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện tốt vai trò của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND dân để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần tích cực vào những thành tựu chung mà tỉnh ta đã đạt được trong thời gian qua.

Qua 21 Kỳ họp, đã có 235 nghị quyết được thông qua cho thấy một khối lượng công việc đồ sộ mà HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, thảo luận dân chủ, khách quan và sớm thông qua các nghị quyết là bước thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh ủy, là cơ sở pháp lý quan trọng để Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền các cấp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời.

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, thiết thực, đi vào chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực, vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm; việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các đề án, chính sách do HĐND tỉnh ban hành; từ đó kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập, vướng mắc để phản ánh, kiến nghị và kịp thời điều chỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc ban hành và thực thi các chế độ, chính sách.

Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Công tác tổ chức các kỳ họp ngày càng khoa học, linh hoạt, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó, góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí, cũng như góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân được thực hiện nghiêm túc; các kiến nghị chính đáng của cử tri đã được tập hợp, phản ánh, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Với những thành tựu và kết quả nổi bật ở trên, có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh và HĐND các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo thẩm quyền; là nhiệm kỳ thành công, sáng tạo, đổi mới và tạo nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

Có được những thành tựu đó, ngoài sự cố gắng, nỗ lực, đổi mới, sáng tạo của tập thể Thường trực HĐND tỉnh, còn là sự kết tinh của trí tuệ, công sức, tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh, cũng như đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh. Các đại biểu đã thể hiện, thực hiện và hoàn thành xuất sắc vai trò, nhiệm vụ là người đại biểu nhân dân, xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, tôi trân trọng ghi nhận, tri ân và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh,

Theo chương trình, tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị thông qua nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Trong đó, có nhiều chính sách về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, là bước thể chế hóa một số nội dung của Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.Tôi xin nêu một số vấn đề để các đại biểu nghiên cứu, làm cơ sở xem xét, thảo luận, thống nhất thông qua, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về Nghị quyết quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh đã xác định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập là một trong ba đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội. Vừa qua, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TU về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.

Việc HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết này là bước cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng về phát triển nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng, cũng như yêu cầu phát triển và hội nhập trong thời gian tới.

Thứ hai, về Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 -2025:

Những năm qua, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc thông qua Nghị quyết này là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết của Trung ương về kinh tế tập thể, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, nhất là trong lĩnh vực cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thông mới.

Thứ ba, về Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025:

Nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND về một số chính sách khuyến khích thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, bước đầu đã phát huy hiệu quả.

Dự thảo Nghị quyết lần này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND; đồng thời, có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo các quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, hấp dẫn, thu hút đa dạng các nguồn lực đầu tư theo định hướng của tỉnh, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Thứ tư, về Nghị quyết về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025:

Thực hiện chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành du lịch tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển tích cực với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,3% về lượng khách và 19,6% về doanh thu.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 28-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đúc rút kinh nghiệm đã đạt được, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh lần này được xây dựng với nhiều quan điểm đổi mới, nhằm tạo ra những bước phát triển mới, đột phá dịch vụ du lịch, gắn với phát triển nông nghiệp và các ngành dịch vụ khác, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Thưa các vị đại biểu,

Kỳ họp lần này diễn ra trong thời gian 1/2 ngày với nhiều nội dung rất quan trọng, có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ta trong giai đoạn 2021-2025; trong đó, HĐND sẽ thảo luận, thông qua 13 nghị quyết chuyên đề và một số nội dung quan trọng khác. Các nội dung này đã được UBND tỉnh chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến; các ban của HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định.

Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đạt tới sự thống nhất cao để quyết nghị thông qua các nghị quyết, đề án, chính sách đảm bảo chất lượng, hiêu quả và theo luật định.

Đề nghị UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cung cấp thông tin, báo cáo giải trình làm rõ các nội dung trình kỳ họp để các đại biểu HĐND có đầy đủ căn cứ thảo luận, thống nhất thông qua. Sau khi các nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành, cần khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh sẽ thành công tốt đẹp.

Một lần nữa, kính chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

470 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h