Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Văn phòng UBND tỉnh tổng kết nhiệm vụ tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trong thời tới

09/05/2021 17:38:06 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Chiều 9/5, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trong tháng 5 và tháng 6/2021.

.

Trong 4 tháng đầu năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh đã luôn bám sát chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai điều hành các hoạt động phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh trong thời gian qua. Cụ thể, 4 tháng qua, Văn phòng đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh; các văn bản chỉ đạo và quyết định phê duyệt kinh phí cho các hoạt động phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo tăng cường phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các chủng virut cúm gia cầm lây sang người; tham mưu xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 ban hành một số chính sách hỗ trợ và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Cùng với đó, Văn phòng UBND tỉnh đã tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc tham mưu xây dựng các đề án, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; tham mưu ban hành các quyết định về công tác cán bộ; triển khai các hoạt động hợp tác với các địa phương nước ngoài; ban hành các chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực hội nhập quốc tế...

Cũng trong 4 tháng qua, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực tiếp công dân. Cụ thể đã tiếp 68 lượt công dân với 48 vụ việc, trong đó có 6 đoàn đông người; tiếp nhận 209 đơn thư, trong đó có 148 đơn thư đủ điều kiện xử lý. Đã tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn của tỉnh kiểm tra, xem xét, giải quyết 16 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, đã ban hành quyết định thụ lý giải quyết 2 vụ việc khiếu nại.

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Nhà khách Hào gia đảm bảo hiệu quả công việc. Trong 4 tháng đầu năm 2021, đã tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Yên Bái từ ngày 1/1/2021 đến 30/4/2021, toàn tỉnh đã tiếp nhận vào hệ thống 239.668 hồ sơ; đã giải quyết 230.019 hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng và trước thời giạn là 229.985 hồ sơ, đạt 99,99%. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải hơn 600 văn bản; tiếp nhận 14 câu hỏi của công dân, doanh nghiệp; tham mưu, giúp việc cho Văn phòng thực hiện Đề án “Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái”...

Tại Hội nghị, các chuyên viên thuộc các phòng, ban đã trao đổi, phát biểu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công việc được giao trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tú - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh đã rất trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đôi lúc ở một số bộ phận, công tác tham mưu văn bản còn chưa kịp thời. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cán bộ, công chức phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện công việc; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc phát hành văn bản phải đảm bảo đúng thời gian quy định; rà soát lại quy chế làm việc của Văn phòng; sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng; điều chỉnh vị trí việc làm của cán bộ, công chức; đảm bảo công tác trực từ 7h đến 22h, đặc biệt là trực, tuyên truyền đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19... Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ, chuyên viên rà soát lại các nhiệm vụ từ 1/5 trở lại đây là để tổng hợp báo cáo các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh.

 

465 lượt xem
Lan Hương

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h