Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Yên Bái yêu cầu kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản; trâu bò và các sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài vào Việt Nam

08/06/2021 17:11:56 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản; trâu bò và các sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài vào Việt Nam.

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn, lĩnh vực đơn vị mình phụ trách, quản lý

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương mình tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030"; Công điện số 631/CĐ-TTg ngày 17/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn, lĩnh vực đơn vị mình phụ trách, quản lý.

Tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có hoạt động vận chuyển, kinh doanh, buôn bán động vật thuỷ sản và sản phẩm động vật thuỷ sản, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật (về nguồn gốc xuất xứ; kiểm dịch; an toàn vệ sinh thực phẩm, gian lận thương mại, sở hữu trí tuệ...) trong hoạt động kinh doanh, buôn bán động vật thuỷ sản và sản phẩm động vật thuỷ sản.

Trên khâu lưu thông, yêu cầu các ngành Công an, Quản lý thị trường chủ động phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuỷ sản và sản phẩm động vật thuỷ sản nhập lậu từ các tỉnh biên giới đi qua địa bàn tỉnh để vào sâu trong nội địa cũng như từ các tỉnh biên giới về tiêu thụ tại địa bàn tỉnh.

Các lực lượng Công an, Nông nghiệp, Thú y, Quản lý thị trường tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động tập kết, buôn bán, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài vào Việt Nam và các hành vi thu gom, mua bán, vận chuyển trâu bò, sản phẩm từ trâu bò không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch, nghi mắc bệnh để tiêu thụ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan Thú y các địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên động vật thủy sản theo quy định.

Các ngành chức năng chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc phân công cán bộ tham gia thực hiện công tác phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò tại các chốt kiểm soát dịch bệnh của địa phương (nếu có); chủ động phối hợp với Báo Yên Bái, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình, diễn biến của dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và các thông tin về kết quả phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ xử lý của các cơ quan chức năng đối với các hành vi vi phạm nêu trên.

965 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h