Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Nới lỏng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với thành phố Yên Bái từ 00h00 ngày 11/6/2021

11/06/2021 01:30:45 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn số 1803/BCĐ-VX về việc nới lỏng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với thành phố Yên Bái.

Thành phố Yên Bái thực hiện việc nới lỏng và áp dụng đúng các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Yên Bái thực hiện việc nới lỏng và áp dụng đúng các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 00h00 ngày 11/6/2021.

Tiếp tục quán triệt thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ người đến về địa phương từ các tỉnh, thành phố đang có dịch, áp dụng nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

243 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h