Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (mở rộng): Nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép"

13/07/2021 19:03:48 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành chương trình đề ra.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 13/7, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 9 (mở rộng) tiến hành thảo luận tại hội trường, thông qua Nghị quyết và bế mạc Hội nghị.

Trong phiên thảo luận tại tổ đã có 26 ý kiến tham gia vào nội dung báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại Hội nghị. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021: 100% ý kiến nhất trí đối với dự thảo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên đối với phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, có ý kiến đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá cả thị trường, nhất là giá cả vật tư phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; đề nghị tỉnh sớm cho tuyển dụng giáo viên theo kế hoạch; đề nghị tỉnh có một số chính sách hỗ trợ đối với một số loại cây mới trên địa bàn tỉnh (như cây mắc ca…); đề nghị tỉnh sớm tháo gỡ khó khăn trong công tác đo đạc khi thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Bí thư Huyện ủy Văn Yên phát biểu thảo luận tại tổ

Về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025: 100% ý kiến nhất trí đối với kết cấu bố cục của Nghị quyết; kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân được nêu trong Nghị quyết. Tuy nhiên có ý kiến đề nghị xem xét lại một số chỉ tiêu đề ra tương đối cao, khó thực hiện, như: 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); có ý kiến đề nghị điều chỉnh tăng chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt ít nhất 50%...

Về dự thảo Đề án nâng cao nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2021 - 2025: Có ý kiến đề nghị xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu cụ thể được nêu trong Đề án cho phù hợp; đề nghị bổ sung việc ban hành và thực hiện Quy định về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban kiểm tra; đề nghị ban hành hệ thống mẫu văn bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cho các đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy thống nhất từ Trung ương đến cơ sở…

 Về dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Có ý kiến đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư cho các xã đã được công nhận nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để đảm bảo thật sự nổi bật.

Các đại biểu thảo luận tại tổ

Về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020: 100% ý kiến nhất trí với dự thảo báo cáo.

Về Báo cáo đánh giá tác động, ảnh hưởng của Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025: Các địa phương kiến nghị nghiên cứu, có cơ chế hỗ trợ một phần kinh phí mua bảo hiểm y tế và các chế độ liên quan đến học sinh chịu tác động của Quyết định 861/QĐ-TTg; đề nghị điều chỉnh giảm chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu tại Hội nghị

Trong phần thảo luận tại hội trường, đã có 14 ý kiến tham gia vào các báo cáo, tờ trình.

Đối với các ý kiến, kiến nghị trên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, giải trình và giao các ngành chức năng nghiên cứu tham mưu, đề xuất, phương án triển khai.

Sau 1 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần bám sát phương châm hành động của năm là “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, chủ động, đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Trong đó khẩn trương hoàn thiện, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách, quy hoạch, kế hoạch áp dụng cho nhiệm kỳ 2020-2025 thuộc thẩm quyền của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm liên thông, thống nhất, đồng bộ, tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; theo dõi sát tình hình dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội để phân tích, dự báo, rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm theo hướng linh hoạt, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm hoàn thành mục tiêu chung của cả năm; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh, trên tinh thần chủ động, linh hoạt; kết hợp hài hòa giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Khẩn trương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ; ­tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy; quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, và trong thực hiện trách nhiệm nêu gương. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu bế mạc Hội nghị

Về Nghị quyết đẩy mạnh chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cơ bản với nội dung Tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Hội nghị. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận để hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện.

Về Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, giai đoạn 2021-2025: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo Đề án; trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện, ban hành để tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Về Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH TW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo; trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện, báo cáo Trung ương theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích tới các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của Quyết định số 861/QĐ-TTg để người dân hiểu rõ, đồng thuận và thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách của tỉnh hỗ trợ các đối tượng khó khăn phù hợp với các quy định hiện hành và khả năng nguồn lực của tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với các nội dung Báo cáo công khai ngân sách Đảng năm 2020 và giao dự toán năm 2021. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt dự toán kinh phí đã được phê duyệt đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Những năm qua, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc, đồng bộ với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng; qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ, động viên, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một phong trào có ý nghĩa thiết thực trong toàn Đảng bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, là nhân tố quan trọng, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhiệm vụ trong thời gian tới là rất nặng nề, trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cùng với toàn Đảng bộ tỉnh đoàn kết một lòng, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã đề ra.

671 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h