Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Yên Bái: Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh

22/07/2021 07:49:58 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 1459 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh do ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực; bà Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng ban.

Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh do Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm Tổ trưởng.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh và các nhiệm vụ khác để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đặt tại Sở Y tế. Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở Y tế trong hoạt động, điều hành thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo tỉnh. Thành viên Ban Chỉ đạo được thay mặt Ban Chỉ đạo tỉnh sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình để triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, phân công nhiệm vụ tại Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh và theo chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc do Trưởng ban phân công. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái.

158 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h