Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

09/09/2021 18:54:11 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều ngày 9/9, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, định hướng lớn trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc

Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng, trụ đỡ, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Những năm qua ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh đã đạt được bước tăng trưởng khá, tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng, trụ đỡ, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp nhưng các chỉ tiêu và nhiệm vụ của ngành được thực hiện tốt, đảm bảo kế hoạch theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra và đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó tổng sản lượng lương thực có hạt tăng 0,48%; tổng đàn gia súc chính đạt tăng 16,12%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại tăng 13,58%; sản lượng gỗ khai thác tăng 18,31%; sản lượng vỏ quế khô tăng 23,73%; sản lượng thuỷ sản tăng 38,91%. Công tác phòng trừ sâu, bệnh gây hại đối với cây trồng đạt hiệu quả. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc được triển khai có hiệu quả, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan ra diện rộng. Các hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất được triển khai tiếp tục góp phần gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.

Tỉnh đã công nhận được thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu và đề nghị công nhận Thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến hết tháng 8/2021, toàn tỉnh đã có 94 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh (trong đó có 08 sản phẩm đạt 4 sao, 86 sản phẩm đạt 3 sao). Ngành đã triển khai thực hiện được 27/17 dự án theo chuỗi giá trị theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy. Trong đó có 8/17 dự án thực hiện theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và 19 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh…

Trong những tháng cuối năm 2021, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2021 (theo giá so sánh 2010) đạt 5,83%; cơ cấu tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên 22%. Đồng thời xác định những nhiệm vụ, định hướng lớn trong thời gian tới bao gồm: tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới một cách toàn diện, thiết thực và hiệu quả, chuyển dần tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp với ba yếu tố chủ đạo là nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Phát triển mạnh các vùng sản xuất nguyên liệu chuyên canh, tập trung quy mô lớn, chất lượng cao gắn với xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, tập trung vào các sản phẩm chủ lực đặc sản, OCOP; xây dựng và áp dụng các mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp. Triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới một cách toàn diện, bền vững

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và ngành Nông nghiệp đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới mục tiêu “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những thành tích mà ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh và trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 và là cơ sở, tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng với vai trò, vị trí là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất của tỉnh nhưng nông nghiệp tỉnh nhà chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm nông sản chưa cao. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa sản xuất, bảo quản, chế biến sau thu hoạch còn hạn chế; mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ chưa được chú trọng nhân rộng; chưa thực sự đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Việc đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, triển khai các mô hình, dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, các mô hình kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, gia trại, việc cung ứng dịch vụ nông nghiệp và thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phát triển chậm; ngành chưa thực hiện được vai trò đầu mối liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp, dịch bệnh trên đàn vật nuôi chưa được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Công tác xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa toàn diện, chưa phát huy hiệu quả vai trò chủ thể của người nông dân; một số tiêu chí nông thôn mới còn thiếu bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận buổi làm việc

Định hướng những nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho rằng ngành cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND về cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Phải luôn xác định ngành nông nghiệp luôn có vai trò hết sức quan trọng, là nền tảng phát triển, là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, nhất là trong trường hợp xuất hiện đại dịch như hiện nay. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới dựa trên 03 trụ cột chính của ngành là nông nghiệp, nông thôn và nông dân, trong đó “Người nông dân là trung tâm, nông thôn là nền tảng, nông nghiệp là động lực”, hướng tới mục tiêu “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Tập trung nghiên cứu, tham mưu xây dựng nội dung quy hoạch của ngành Nông nghiệp, tích hợp trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung rà soát, đánh giá để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 10 và Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy. Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần đẩy mạnh phát triển sản xuất theo từng lĩnh vực và nhóm sản phẩm có lợi thế của tỉnh. Trong đó, đối với trồng trọt cần tập trung phát triển sản xuất theo hướng tập trung quy mô lớn gắn với đẩy mạnh thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao, phát huy lợi thế so sánh của sản phẩm và lợi thế vùng, miền. Tập trung phát triển vùng nguyên liệu chuyên canh với các sản phẩm chủ lực, đặc sản cấp mã số được vùng trồng, mã vạch sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng gắn với các khu, cụm công nghiệp chế biến và hệ thống vận chuyển, kho bãi, tiêu thụ; nghiên cứu, mở rộng quy mô các sản phẩm mới, có chất lượng, giá trị gia tăng cao.

Đối với chăn nuôi cần đẩy mạnh, khuyến khích chăn nuôi hàng hóa, tập trung ở vùng thấp theo hướng thu hút các nhà đầu tư lớn, sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, kết hợp với chăn nuôi quy mô bán công nghiệp, trang trại, gia trại, an toàn sinh học, gắn với thu mua, giết mổ tập trung, chế biến; phát triển chăn nuôi đặc sản theo hình thức trang trại ở vùng cao. Kiểm soát chặt chẽ vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu vực chăn nuôi.

Đối với lâm nghiệp cần quan tâm phát triển lâm nghiệp đa mục tiêu; quan tâm phát triển trồng rừng gỗ lớn, cấp chứng chỉ FSC và lâm sản ngoài gỗ gắn với chế biến sâu phục vụ xuất khẩu… Triển khai thí điểm mô hình trồng rừng phòng hộ bán tín chỉ carbon theo cơ chế phát triển bền vững. Quan tâm áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất giống, kỹ thuật chăm sóc để nhân rộng nuôi trồng các loại thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao, sinh trưởng tốt.

Ngành cần tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức sản xuất; mở rộng các mô hình, dự án liên kết phát triển sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, gắn với các sản phẩm chủ lực, đặc sản, sản phẩm OCOP có chất lượng, giá trị gia tăng cao, có năng lực cạnh tranh trên thị trường. Làm tốt công tác khuyến nông, dự báo tốt tình hình cung cầu, thị trường, giá cả; kết nối chặt chẽ giữa người sản xuất với thị trường tiêu thụ, phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản đến tay người tiêu dùng; triển khai hiệu quả mô hình chợ nông sản 4.0, sàn giao dịch thương mại điện tử, sàn giao dịch sản phẩm OCOP…

Tranh thủ lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết, nhất là EVFTA, CTPPP để cơ cấu lại thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường nhất định, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Tham mưu và thực hiện hiệu quả các giải pháp, chương trình, dự án phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới toàn diện, đi vào chiều sâu một cách đồng bộ, vững chắc. Chú trọng xây dựng nông thôn mới ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng cao, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ, tinh giản biên chế, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong ngành. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

719 lượt xem
Thu Nga

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h