Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Thanh tra tỉnh triển khai Hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

15/09/2021 07:13:36 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thanh tra tỉnh Yên Bái vừa ban hành văn bản triển khai hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng".

.

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, ngày 20/8/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

Đây là một cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước. Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, vòng sơ kết cuộc thi diễn ra từ khi phát động cuộc thi đến tháng 10/2021.

Thí sinh tham gia dự thi phải làm bài dự thi (viết tay hoặc đánh máy) để trả lời 25 câu hỏi thi trắc nghiệm và 01 câu hỏi tự luận. Phần câu hỏi mở các thí sinh viết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và trình bày không quá 08 trang A4. Thể lệ, Bộ câu hỏi đề thi, các thông tin về cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ http://thanhtra.gov.vn và trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh Yên Bái http://thanhtra.yenbai.gov.vn.

Thanh tra Chính phủ giao cho Thanh tra tỉnh là đầu mối tiếp nhận bài dự thi của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Thời gian nhận bài dự thi chậm nhất ngày 10/10/2021 tính theo dấu bưu điện (gửi về Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Yên Bái). Lưu ý: tất cả các bài dự thi gửi sau thời gian trên là không hợp lệ.

 

1228 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h