Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Mù Cang Chải - Thành tựu sau 30 năm đổi mới

02/10/2021 08:38:08 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngay sau khi tái lập tỉnh (1991), dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, sáng tạo, tích cực đổi mới, nhất là đổi mới về nhận thức, khơi dậy ý trí tự lực, tự cường, cần cù trong lao động sản xuất, bền bỉ chinh phục thiên nhiên thông qua những việc làm cụ thể, kiên trì và từng bước xóa đói, giảm nghèo xây dựng quê hương Mù Cang Chải ngày thêm phát triển, ấm no, hạnh phúc.

Những thành tựu đạt được sau 30 năm đổi mới là tiền đề để Mù Cang Chải vững bước trên chặng đường sắp tới

Là huyện vùng cao, xa nhất của tỉnh Yên Bái, Mù Cang Chải có diện tích tự nhiên trên 1.200 km2; gồm 14 xã, thị trấn, dân số trên 66 nghìn người gồm 12  dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm gần 91%. Cách đây 30 năm, điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Mù Cang Chải vẫn còn vô vàn khó khăn. Cơ sở hạ tầng thấp kém, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, phương thức sản xuất lạc hậu, nhiều người dân sống du canh, du cư; tình trạng đốt rừng, phá rừng làm nương còn phổ biến; Nhân dân thiếu đói trầm trọng, nhiều phong tục tập quán lạc hậu chưa được phá bỏ, trong nhiều năm liền Trung ương, tỉnh phải hỗ trợ gạo cứu đói cho Mù Cang Chải bình quân từ 100 tấn đến 500 tấn gạo/năm. 

Tuy nhiên, với những nỗ lực, cố gắng tiếp nối nhau của các thế hệ cán bộ, đảng viên, cùng với sự phát triển của tỉnh, sau 30 năm đổi mới, Mù Cang Chải đã có những đổi thay căn bản, có ý nghĩa lớn.

Từ một huyện thiếu đói triền miên, đến nay huyện hầu như không còn hộ đói. Kinh tế có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng cao. Tính đến 2020 so với thời điểm năm 1991, tổng diện tích trồng cây lương thực có hạt đạt trên 12.600 ha, tăng 8.346,6 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 45.300 tấn, tăng 40.358 tấn; tổng đàn gia súc chính đạt 76.000 con, tăng 64.000 con so; bình quân lương thực đầu người đạt 700kg/người/năm, tăng 530kg; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 21 triệu đồng/người/năm; thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương (bình quân giảm 7,5 - 8%/năm), từ một huyện có 100% hộ nghèo đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 32,08% (theo chuẩn đa chiều).

Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư phát triển, 14/14 xã, thị trấn có đường ô tô bê tông đến trung tâm và trụ sở làm việc được xây dựng khang trang; 100% xã có trạm y tế và điểm bưu chính viễn thông, Internet; 100% bản có đường xe máy phục vụ nhân dân đi lại; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đóng góp trên 50% thu ngân sách địa phương. Từ một địa phương năm 1991 chưa có điện lưới quốc gia đến nay có 78/98 bản, tổ dân phố và 80% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia); có 246 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 750 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ; thu ngân sách địa phương năm 2020 đạt trên 140 tỷ đồng trong đó năm 1991 là 360 triệu đồng. 

100% bản có đường xe máy phục vụ nhân dân đi lại

Lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Từ một huyện vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ mù chữ cao, đến nay, toàn huyện có 39 trường, 659 nhóm, lớp với 22.251 học sinh, có trên 11.000 học sinh dân tộc được nuôi dạy tại 19 trường bán trú; tỷ lệ thường xuyên, chuyên cần đạt cao, duy trì từ 97-99%; 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS, có 7 trường đạt chuẩn quốc gia. Việc chăm sóc sức khỏe nhân dân từ chỗ chưa được quan tâm, đến nay có 10/13 xã đạt chuẩn quốc gia y tế, có 3,3 bác sỹ/1 vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%. Người dân đã có ý thức trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc gắn với phát triển du lịch, nhất là Danh lam thắng cảnh Di tích Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, từng bước đưa du lịch Mù Cang Chải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện trong những năm gần đây và những năm tiếp theo.

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Ảnh: Internet)

Quốc phòng, an ninh thường xuyên được tăng cường và giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” của huyện đã tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện của bệnh quan liêu, xa rời quần chúng nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, nguồn lực nội sinh to lớn để tập trung xây dựng và phát triển quê hương Mù Cang Chải giàu đẹp, hạnh phúc; là điểm đến Bản sắc, An toàn, Thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế.

Mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” của huyện đã tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực

Ghi nhận những cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Mù Cang Chải trong suốt quá trình bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước, năm 1998 xã Cao Phạ được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Pháp; năm 2000 huyện được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”; năm 2007 được Bộ Văn hóa cấp bằng công nhận “Danh thắng ruộng bậc thang cấp quốc gia”; năm 2012 đón nhận “Huân chương lao động hạng nhất” và đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp Quốc gia “Nơi thành lập đội du kích Khau Phạ”. Năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ cấp bằng xếp hạng “Di tích Quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải” và nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể, cán bộ và nhân dân huyện Mù Cang Chải.

Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mù Cang Chải cho biết: Những thành tựu đạt được sau 30 năm đổi mới là tiền đề để Mù Cang Chải vững bước trên chặng đường sắp tới với tâm thế mới, tư duy mới, cách làm mới trong quá trình thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến bản sắc, an toàn, thân thiện; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo”.

Theo đó, huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt, lâu dài có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý các quy hoạch, nhất là quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thu hút đầu tư vào phát triển nông, lâm nghiệp, du lịch và dược liệu; thúc đẩy khởi nghiệp, đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, trọng tâm phát triển là kinh tế tư nhân, các hợp tác xã, tổ hợp tác kinh tế

Cơ cấu lại kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Trong đó, tập trung phát triển mạnh các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị, tạo sinh kế ổn định, bền vững cho Nhân dân.

Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ du lịch gắn với chê biến, tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm nghiệp, dược liệu; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc;  tôn tạo, phát huy giá trị Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng Bậc thang; tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên rừng gắn với phát triển du lịch và bảo vệ môi trường sinh thái.

Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho hạ tầng kinh tế - xã hội, trước hết là hạ tầng giao thông, hạ tầng y tế, giáo dục theo hướng đồng bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển, tạo động lực cho mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tập trung đổi mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trong linh vực nông nghiệp, dịch vụ du lịch; khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần khởi nghiệp trong nhân dân và thế hệ trẻ.

421 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h