Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021

04/10/2021 13:41:20 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 4/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ tháng 10 và công tác 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường Yên Bái, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trong 9 tháng năm 2021, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhanh chóng, khẩn trương bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021, hoàn thành “mục tiêu kép”. Đến nay, Yên Bái là một trong số ít tỉnh giữ vững “vùng xanh an toàn” trên bản đồ dịch bệnh Covid-19 của cả nước.

Tỉnh đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

9 tháng năm 2021, có 15/32 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có kết quả thống kê, trong đó có 01 chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch năm đó là: Số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế là 7 đơn vị, bằng 116,6% kế hoạch (luỹ kế 9 tháng số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế là 137 đơn vị). Tỷ lệ xã phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 79,2% (kế hoạch là 78,6%).

Có 3 chỉ tiêu hoàn thành trên 90% kế hoạch năm gồm: Trồng rừng ước đạt 15.072 ha/15.500 ha (bằng 97,2% kế hoạch, bằng 103,13% kịch bản tăng trưởng quý III/2021, bằng 99,01% so với cùng kỳ). Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh đạt 91,7% (kế hoạch là 92%). Tỷ lệ che phủ rừng 63% (kế hoạch là 63,1%);

Có 7 chỉ tiêu hoàn thành trên 70% kế hoạch năm, gồm: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) đạt 1.760 tỷ đồng; luỹ kế 9 tháng đạt 13.860 tỷ đồng tăng 12,04% so với cùng kỳ. Ước theo giá so sánh đạt 10.132 tỷ đồng/kế hoạch 14.200 tỷ đồng (bằng 71,35% kế hoạch, bằng 99,82% kịch bản tăng trưởng quý III/2021). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 15.897,7 tỷ đồng (bằng 73,94% kế hoạch, bằng 99,58% kịch bản tăng trưởng quý III/2021, tăng 12,83% (tương đương 1.808 tỷ đồng) so với cùng kỳ). Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 161,5 triệu USD (bằng 73,41% kế hoạch, bằng 102,22% kịch bản tăng trưởng quý III/2021, tăng 43,75% (tương đương 49 triệu USD) so với cùng kỳ). Thành lập mới 255 doanh nghiệp (bằng 92,7% kế hoạch, bằng 124,39% kịch bản tăng trưởng quý III/2021, tăng 34,9% so với cùng kỳ); 69 hợp tác xã, (bằng 115% kế hoạch, tăng 2,99% so với cùng kỳ); 1.038 tổ hợp tác (bằng 103,8% kế hoạch, giảm 10,44% so với cùng kỳ). Số lao động được tạo việc làm mới là 17.254 (bằng 88,48% kế hoạch, bằng 116,58% kịch bản tăng trưởng quý III/2021, tăng 1,84% so với cùng kỳ). Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 72,9% (kế hoạch là 98,5%).

Còn 4 chỉ tiêu có kết quả đạt thấp (dưới 70% kế hoạch năm) đó là: Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; số lượt khách du lịch; thu ngân sách nhà nước; tổng vốn đầu tư phát triển.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số; tạo việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, hiến đất làm đường tạo thành phong trào có ý nghĩa và có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng…

Tỉnh đã triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chủ động ứng phó kịp thời với diễn biến dịch bệnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. An sinh xã hội được bảo đảm, các chính sách, chế độ đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động được quan tâm thực hiện tốt. Lần đầu tiên tỉnh đã thực hiện tặng quà đến toàn bộ các hộ nghèo trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán 2021, thực hiện luân chuyển, giải quyết nguyện vọng cho 45 giáo viên có nhiều năm cống hiến ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn được chuyển công tác về vùng thấp... qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân…

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến đánh giá, làm rõ các yếu tố tác động, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 9 tháng; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các nhiệm vụ còn chậm, chỉ tiêu đạt thấp để đảm bảo hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong 3 tháng cuối năm 2021, nhiệm vụ ưu tiên số một vẫn là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh, quyết tâm giữ vững “vùng xanh Yên Bái”. Đặc biệt, làm tốt các nhiệm vụ phòng dịch - cũng là thực hiện tiết kiệm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục tìm kiếm, tiếp cận thêm nguồn cung vắc xin về cho địa phương để sớm bao phủ toàn bộ các đối tượng theo quy định, tiến tới tỉnh Yên Bái đạt miễn dịch cộng đồng.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp, chưa đạt so với kịch bản tăng trưởng để tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt trong tháng 10 và 3 tháng nước rút cuối năm 2021, để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh uỷ và Chương trình hành động số 02 của UBND tỉnh.

Hoàn thiện phương án xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024 trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời gian theo quy định.

Tập trung rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp cuối năm) - HĐND tỉnh khóa XIX…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các ngành, các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thẩm định, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong 3 tháng cuối năm theo kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách trong các tháng cuối năm 2021; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2021 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; Tổ chức triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên quy mô lớn bảo đảm nhanh nhất, an toàn, đúng đối tượng, không lãng phí vắc xin theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.

Tiếp tục triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68, ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 116, ngày 24/9/2021 của Chính phủ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách; hoàn thành việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 và chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025...

Tiếp tục triển khai thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 đảm bảo theo quy định và kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung xây dựng hoàn thiện các Đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập...

Tại Hội nghị đã thông qua Quy chế làm việc của UBND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định mức trích kinh phí, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thưc hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh; Quyết định về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

875 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h