Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 (mở rộng): Đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021

14/10/2021 13:31:54 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tiếp tục chương trình làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 (mở rộng) nghe báo cáo về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; tiến hành thảo luận cho ý kiến vào nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy chủ trì thảo luận tại Hội nghị..

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh đã chủ động, linh hoạt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh với phương châm “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”, đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật. Đã chỉ đạo khẩn trương xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cho chủ trương, chỉ đạo xây dựng và ban hành các nghị quyết, đề án, chính sách của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động số 10- CTr/TU, Chương trình hành động số 40-CTr/TU của Tỉnh ủy, tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý quan trọng, sớm đưa nghị quyêt, chính sách vào cuộc sống.

Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nổi bật là giữ cho tỉnh Yên Bái là “vùng xanh” trên bản đồ dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội diễn ra trong trạng thái bình thường mới.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đạt kết quả tích cực và khá toàn diện: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,66% so với cùng kỳ, đứng thứ 4/14 tỉnh trong vùng, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt 10.132 tỷ đồng, tăng 11,28% so với cùng kỳ, bằng 71,35% kế hoạch; Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 15.898 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ (đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng). Kim ngạch xuất khẩu đạt 161,5 triệu USD, tăng 43,75% so với cùng kỳ, bằng 73,4% kế hoạch; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt 2.406 tỷ đồng, bằng 60,15% kế hoạch tỉnh giao, tăng 22,3% so với cùng kỳ (đứng thứ 6/14 tỉnh trong vùng); Giải ngân vốn đầu tư công đạt 3.182 tỷ  đồng, bằng 68% kế hoạch vốn đã giao, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố.

Trong 9 tháng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 36 dự án, với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 6.129,5 tỷ đồng; thành lập mới 255 doanh nghiệp, bằng 92,7% kế hoạch, tổng số vốn đăng ký đạt 3.365,5 tỷ đồng, tăng 66 doanh nghiệp, tăng 1.427,6 tỷ đồng vốn đăng ký so với cùng kỳ…

Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là quan tâm chăm lo tết cho người nghèo, hộ gia đình chính sách, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn đạt kết quả tích cực. Tỉnh đã triển khai hiệu quả Kế hoạch xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021, được các cấp ủy, các ngành và nhân dân đón nhận, hưởng ứng, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả…

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe nội dung các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: Tờ trình về Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Tỉnh ủy; về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; về dự toán ngân sách địa phương năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2022-2024; về kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy gợi ý thảo luận tại Hội nghị.

Phát biểu gợi ý thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu thảo luận ngắn gọn, khái quát những kết quả nổi bật đã đạt được, tập trung chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả; đồng thời làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân nêu trong báo cáo thuộc ngành, lĩnh vực địa phương mình phụ trách; bổ sung những vấn đề chưa rõ, chưa được đề cập; phân tích, đánh giá sâu sắc, kỹ lưỡng những tác động, vấn đề đặt ra do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2021 theo nội dung Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh và đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả nghị quyết; thảo luận và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong tình hình mới. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp cuối năm…

Đối với dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 cần thảo luận phân tích về những tác động, ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và các vấn đề khác liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, chủ đề năm, phương châm hành động; về chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực…

Đối với dự thảo các nghị quyết tiến hành thảo luận về kết cấu, bố cục; bổ sung, làm rõ nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, chỉ rõ được những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; tham gia thêm các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả cần tập trung thực hiện trong thời gian tới…

Tiếp đó, các đại biểu chia tổ tiến hành thảo luận cho ý kiến vào nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình.

Cổng Thông tin điện tử sẽ tiếp tục thông tin về nội dung hội nghị.

1029 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h