Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

15/10/2021 19:21:26 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh vừa có Công văn hoả tốc số 3651/BCĐ-VX gửi các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố về điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

.

Để triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người đến/về tỉnh Yên Bái từ khu vực có dịch COVID-19, cụ thể như sau:

1. Người dân đến hoặc về tỉnh Yên Bái không phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và không phải thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm dịch y tế. Tuy nhiên đối với các trường hợp đến từ các địa phương có dịch nguy cơ rất cao, nguy cơ cao hoặc vùng phong tỏa vẫn phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm RT- PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 chưa quá 72h (trường hợp không có giấy xét nghiệm thì xét nghiệm test nhanh tại chốt kiểm dịch y tế). Yêu cầu tất cả người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc 5K của Bộ Y tế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc khai báo y tế của mình.

* Các địa điểm có dịch nguy cơ rất cao, nguy cơ cao hoặc vùng phong tỏa cần xét nghiệm sẽ được Sở Y tế cập nhật, hướng dẫn hằng ngày tại các chốt kiểm dịch y tế.

2. Đối với các trường hợp đến/về tỉnh Yên Bái từ các khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (vùng đỏ, vùng cam) theo danh sách cập nhật ổ dịch hằng ngày của Sở Y tế

a) Trường hợp những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-Co V-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện).

- Khi về đến tỉnh Yên Bái phải có phiếu xét nghiệm RT- PCR hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu. Thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày kể từ ngày về địa phương, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 02 lần (vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7) kể từ ngày về địa phương; sau khi hoàn thành tự cách ly theo quy định, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo (tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7). Nếu thấy có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: Ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... phải báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định.

* Riêng đối với những trường hợp về/đến tỉnh Yên Bái từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam thì thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT- PCR 02 lần (vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7). Tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo (tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7), sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Nếu thấy có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... phải báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định.

b) Đối với những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19, hoặc tiêm liều thứ hai chưa đủ 14 ngày

- Thực hiện cách ly tập trung 7 ngày kể từ ngày về địa phương, lấy mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 02 lần (vào ngày đầu tiên, ngày thứ 7) kể từ khi vào cơ sở cách ly; kết quả xét nghiệm ngày thứ 7 âm tính sẽ kết thúc cách ly tập trung và bàn giao về địa phương nơi đăng ký lưu trú để tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo (tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7), sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Nếu thấy có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... phải báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định.

3. Đối với các trường hợp đến/về tỉnh Yên Bái từ các khu vực nguy cơ trung bình, nguy cơ thấp (vùng vàng, vùng xanh) theo danh sách cập nhật ổ dịch hằng ngày của Sở Y tế

- Nếu đến/về tỉnh Yên Bái từ vùng dịch màu vàng: Thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương, lấy mẫu để xét nghiệm SARS-CoV- 2 bằng phương pháp RT-PCR 02 lần (vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7). Sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo.

- Nếu đến/về tỉnh Yên Bái từ vùng dịch màu xanh: Phải tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày, nếu thấy có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... phải báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định.

4. Đối với các trường hợp đến làm việc, công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc người dân đi thăm thân khi đến tỉnh Yên Bái:

a) Đối với các trường hợp đến làm việc, công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc người dân đi thăm thân nếu đến từ các khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (vùng đỏ, vùng cam): Yêu cầu phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên chưa quá 72h kể từ thời điểm lấy mẫu (trường hợp không có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm phải test nhanh tại các chốt kiểm dịch y tế và phải tự chi trả phí xét nghiệm), yêu cầu ghi rõ thông tin từng thành viên đoàn công tác và cơ quan, đơn vị, địa điểm đến công tác, thăm thân tại địa phương, ký cam kết tại chốt kiểm dịch. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi khách đến chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh (trường hợp giấy xét nghiệm hết thời hạn giá trị thì phải tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm theo quy định).

b. Đối với các trường hợp đến/về tỉnh Yên Bái từ các khu vực nguy cơ trung bình, nguy cơ thấp (vùng vàng, vùng xanh) theo danh sách cập nhật ổ dịch hằng ngày của Sở Y tế

- Không phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS- CoV-2 và không phải thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm dịch y tế.

- Yêu cầu tất cả người dân thực hiện nghiêm túc 5K của Bộ Y tế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc khai báo y tế và cam kết của mình.

5. Đối với khách du lịch đến địa bàn tỉnh (chỉ tiếp nhận khách đến từ vùng vàng, vùng xanh): Yêu cầu phải có chứng nhận tiêm chủng đủ liều vắc xin của cơ sở tiêm chủng, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đển địa bàn tỉnh hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện).

- Đối với người đến từ vùng vàng: Yêu cầu phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên chưa quá 72h kể từ thời điểm lấy mẫu (trường hợp không có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm phải test nhanh tại các chốt kiếm dịch y tế và phải tự chi trả phí xét nghiệm; trường hợp giấy xét nghiệm hết thời hạn giá trị thì phải tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm theo quy định).

- Đối với nguời đến từ vùng xanh: Không cần phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

6. Đối với những người từ tỉnh Yên Bái đi công tác hoặc thăm thân ngoài tỉnh:

a) Nếu đến các tỉnh có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (vùng đỏ, vùng cam):

- Đối với những người đi/về trong ngày và tuân thủ nghiêm ngặt quy định “một cung đường, hai điểm đến” (ký cam kết tại các chốt kiểm dịch): Thực hiện tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 02 lần (vào ngày thứ 3, ngày thứ 7) kể từ ngày đến/về địa phương. Luôn thực hiện 5K của Bộ Y tế, đặc biệt yêu cầu đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người. Nếu thấy có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... phải báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định.

- Đối với những người không đi về trong ngày: Thực hiện việc cách ly theo mục 2 nêu trên. 

b) Nếu đến các tỉnh có nguy cơ trung bình, nguy cơ thấp (vùng vàng, vùng xanh)

- Phải tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày, nếu thấy có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... phải báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định.

- Yêu cầu thực hiện nghiêm túc 5K của Bộ Y tế.

c) Đối với các trường hợp đặc biệt do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh quyết định.

7. Đối với các trường hợp F1, F2 và các trường hợp liên quan dịch tễ khác thì thực hiện cách ly y tế theo hướng dẫn hiện hành của Sở Y tế.

8. Đối với việc thực hiện xét nghiệm tầm soát thường xuyên:

- Xét nghiệm ngay các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở...

- Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ do cơ quan y tế thực hiện tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người như cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, siêu thị...; đối với các nhóm nguy cơ (các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người...) như lái xe, người chạy xe mô tô chở khách (xe ôm), người giao hàng hóa (shipper)...

- Tại cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại siêu thị, cơ quan, công sở: tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm CQVID-19 cao theo hướng dẫn hiện hành của Sở Y tế.

- Việc thực hiện xét nghiệm để xử lý ổ dịch: tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch, Sở Y tế quyết định đối tượng, địa bàn xét nghiệm cho phù hợp.

- Yêu cầu thực hiện xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu trong trường hợp xét nghiệm tầm soát, sàng lọc, định kỳ.

- Đối với công tác đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng/quán ăn, tại các cơ sở giáo dục đào tạo, đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển thực hiện theo các hướng dẫn hiện hành của Ngành Y tế, Ngành Giao thông vận tải, Ngành Giáo dục và Đào tạo, Ngành Công Thương;         

9. Đối với phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách: Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan căn cứ vào chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và diễn biến tình hình dịch bệnh để hướng dẫn các hoạt động vận tải hành khách đảm bảo theo quy định và các biện pháp an toàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

10. Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc quản lý, giám sát người cách ly tập trung, cách ly tại nhà theo quy định.

11. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ, toàn diện và thực hiện nghiêm túc quy trình cách ly tại nhà/nơi lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Kiểm tra các điều kiện đảm bảo cách ly tại nhà/nơi lưu trú trước khi ra quyết định cách ly. Yêu cầu người cách ly cam kết thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng đang trong thời gian cách ly vẫn đi lại, giao tiếp với những người khác.

Các quy định trên được thực hiện từ 00h00’ ngày 16/10/2021 (các địa điểm thuộc vùng đỏ vùng cam vùng vàng, vùng xanh nêu trên sẽ được Sở Y tế cập nhật theo danh sách ổ dịch hàng ngày). Công văn này thay thế Công văn số 3297/BCĐ-VX ngày 21/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

2769 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h