Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề và hộ kinh doanh

19/11/2021 07:26:08 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tại Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 16/11/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là Hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề quy định tại điểm 9 mục II và Hộ kinh doanh quy định tại điểm 10 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, đợt 20 năm 2021.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (quy định tại điểm 9, Mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ cho 1 đối tượng, mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người. Phương thức hỗ trợ: trả 1 lần cho người lao động.

Hỗ trợ đối với hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19. Số lượng đối tượng hỗ trợ là 15 hộ kinh doanh. Mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/hộ kinh doanh.

Tổng kinh phí hỗ trợ: 48.710.000 đồng.

 

296 lượt xem
Hiền Trang

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h