Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Công nhận xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

24/11/2021 11:17:27 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2543/QĐ-UBND về việc công nhận xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Mô hình trồng bí xanh hiệu quả ở xã Sơn Lương

Tại Quyết định này, UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Sơn Lương tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy định cụ thể một số tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Sơn Lương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

115 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h