Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh

10/05/2022 13:39:15 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 10/5, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh để đánh giá các chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên Văn Phòng UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị tư vấn đã trình bày tóm tắt nội dung các chuyên đề về: Thực trạng và phương án phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng, mạng lưới cấp điện, dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực trạng và phương án phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ; phương án tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chuyên đề thực trạng và phương án phát triển dịch vụ giáo dục và đào tạo; cơ sở hạ tầng mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chuyên đề thực trạng và phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương của tỉnh đã thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo chuyên đề. Các đại biểu cho rằng các chuyên đề cơ bản đã bám sát theo các nghị quyết, chủ trương và định hướng của tỉnh; đã cập nhật thêm các số liệu. Tuy nhiên đối với phần đánh giá thực trạng của một số chuyên đề cần tiếp tục rà soát và bổ sung thêm đảm bảo đầy đủ hơn.

Về nội dung chuyên đề thực trạng và phương án phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ; phương án tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư các đại biểu cho rằng phần đánh giá thực trạng cơ bản đúng theo thực tế của địa phương; phần quan điểm, định hướng phát triển đã cập nhật theo các ý kiến góp ý của các ngành, địa phương; tuy nhiên phần mục tiêu cần tham khảo thêm Chiến lược phát triển khoa học công nghệ quốc gia để xây dựng phù hợp với địa phương; cần đưa ra các mục tiêu cụ thể và các giải pháp bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp với từng thời kỳ …

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Về thực trạng và phương án phát triển dịch vụ giáo dục và đào tạo; cơ sở hạ tầng mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, các đại biểu đánh giá cao về bố cục, nội dung của chuyên đề. Phần đánh giá thực trạng và quan điểm phát triển cơ bản đầy đủ…các đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật thêm về phần giải pháp về phát triển đội ngũ giáo viên để phù hợp với thực tiễn; xem xét, bổ sung thêm tiêu chí về trường chuẩn quốc gia, quy mô dân số và trường lớp trên địa bàn các huyện; cập nhật và làm rõ hơn về một số nội dung đột phá trong phát triển dịch vụ giáo dục và đào tạo; rà soát lại phần nhu cầu sử dụng đất cho các đơn vị trường học; cần có phương án tính toán cụ thể trong công tác đầu tư cho các đơn vị trường; rà soát, điều chỉnh lại số liệu trong các bảng biểu, phụ lục để đảm bảo chính xác và đồng bộ…

Về nội dung chuyên đề thực trạng và phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu có ý kiến đề nghị đơn vị tư vấn cần bổ sung thêm nội dung về phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp; về giải pháp đào tạo nghề và giải quyết việc làm…Phần đánh giá thực trạng chưa chính xác, cần rà soát lại số liệu; phần dự báo, định hướng còn chung chung, chưa cụ thể; phần mục tiêu chưa cụ thể, giải pháp chưa rõ ràng…cần phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để điều chỉnh, bổ sung thêm cho phù hợp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu tại buổi làm việc

Trao đổi về nội dung chuyên đề phát triển dịch vụ giáo dục và đào tạo; cơ sở hạ tầng mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cho rằng đơn vị tư vấn đã đánh giá đúng thực trạng, và phần quan điểm, định hướng đã cập nhật nhiều quan điểm mới của Đảng về giáo dục và đào tạo; bám sát theo các chủ trương, định hướng cũng như các chương trình, đề án của tỉnh.

Đồng chí cũng đề nghị, trong phần nhận định, dự báo cần làm rõ hơn về tình hình giáo dục và đào tạo của tỉnh để có những giải pháp phù hợp; về định hướng cần nêu kỹ hơn về cơ sở vật chất, mạng lưới giáo dục, đội ngũ giáo viên cần những gì để đưa ra nhóm mục tiêu, giải pháp cụ thể rõ ràng; cần lưu ý và làm rõ và cụ thể về quy mô trường lớp đối với các đơn vị trường ngoài công lập. Đơn vị tư vấn cần tiếp tục làm việc cụ thể với ngành giáo dục tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan để bổ sung, làm rõ hơn về nội dung của chuyên đề đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị đơn vị tư vấn cần viết nội dung một số chuyên đề như phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ cần ngắn gọn, cô đọng hơn.

Trong chuyên đề về phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tỉnh Yên Bái cần bổ sung thêm phần dự báo và định hướng còn chung chung, chưa cụ thể…

Đồng chí đề nghị đối với nội dung các chuyên đề khác đơn vị tư vấn cần tiếp tục nghiên cứu, trao đổi thêm với các sở, ngành, địa phương rà soát, thống nhất, điều chỉnh lại số liệu đảm bảo chính xác; đồng thời nhanh chóng hoàn thiện nội dung các chuyên đề để báo cáo với UBND tỉnh.

271 lượt xem
Tiến Lập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h