Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái: Kết quả sau 1 năm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

21/05/2022 08:32:30 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chương trình phổ cập giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018 tại tỉnh Yên Bái được triển khai đối với lớp 1, triển khai thực hiện đối với lớp 2, lớp 6 đã đảm bảo triển khai 100% theo kế hoạch. Đây là động lực để ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, đội ngũ nhà giáo, xã hội… tin vào thành công của quá trình đổi mới.

Sau 1 năm thực hiện CTGDPT 2018, tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học đạt kết quả cao

Sau 1 năm thực hiện CTGDPT 2018, tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học đạt kết quả cao. Đối với cấp tiểu học đạt 98,9% (cao hơn 1,9%); cấp THCS 95,4% (cao hơn 0,4%); cấp THPT 92,8% (cao hơn 2,8%).

Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đã đảm bảo các điều kiện căn bản về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị, sách giáo khoa cho việc triển khai thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6: tuyển dụng, sắp xếp đội ngũ giáo viên theo hướng ưu tiên cơ bản đủ về số lượng và cân đối về cơ cấu cho các lớp 1,2,6; 100% giáo viên được tham gia tập huấn các môn học được phân công giảng dạy; đảm bảo phòng học, giáo viên cho 100% học sinh lớp 1, lớp 2 được học 2 buổi/ngày; đảm bảo các thiết bị dạy học tối thiểu.

Công tác lựa chọn sách giáo khoa và biên soạn tài liệu giáo dục địa phương được triển khai theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ. Tỉnh đã hoàn thành lựa chọn và ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 đúng ngày 05/4/2021 (trước khai giảng 5 tháng theo đúng quy định); là một trong những tỉnh đầu tiên hoàn thành biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, lớp 2, lớp 6 và đưa vào giảng dạy đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Sau một năm triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, đánh giá đối với học sinh lớp 1 cơ bản đã đạt được các yêu cầu cần đạt về năng lực và phẩm chất theo CTGDPT 2018; học sinh tự tin, tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động học tập, tỷ lệ học sinh hoàn thành môn học, hoạt động giáo dục và đạt các năng lực, phẩm chất cao hơn so với năm học 2019-2020.

Năm 2021, toàn tỉnh công nhận mới 15 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia là 174 trường (đạt 65,7%); trong đó  có 13 trường đạt chuẩn mức độ 2. So với chỉ tiêu năm 2021, vượt 2 trường, đạt 115%.

Các cấp quản lý giáo dục đã thực hiện tốt việc triển khai các nội dung đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6. Cùng với việc triển khai tập huấn đến 100% giáo viên, các huyện, cụm trường và các nhà trường đã tổ chức các chuyên đề chuyên môn nhằm triển khai cụ thể và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Cũng trong năm 2021, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh tìm hiểu phong tục tập quán, giá trị văn hóa lịch sử của địa phương với trên 10.000 lượt học sinh tham gia. 100% cơ sở giáo dục đã triển khai xây dựng “trường học hạnh phúc” theo các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, lấy người học là trung tâm; 132 trường đăng ký mô hình trường học gắn với thực tiễn như: “trường học nông trại”, “trường học du lịch”.

Cùng với đó, triển khai dạy học Tiếng Anh, Tin học: tỷ lệ học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 được học môn Tiếng Anh đạt 55,7% (+0,7%), học môn Tin học đạt 17,8% (+0,9%). Triển khai mở rộng dạy học chương trình tiếng Anh 10 năm cho học sinh tiểu học đạt 23,1%, THCS đạt 42,4% và THPT đạt 48,8%; trong đó 100% học sinh lớp 6 được học Tiếng Anh, Tin học. Triển khai Chương trình làm quen với tiếng Anh cho 16,3% học sinh lớp 1, lớp 2 theo hình thức xã hội hóa. Triển khai dạy bổ trợ kiến thức tiếng Anh cho học sinh lớp 5 chưa được học tiếng Anh để tiếp cận được chương trình lớp 6, chuẩn bị cho triển khai CTGDPT 2018. Bên cạnh đó đã triển khai công tác tổ chức cam kết, nghiệm thu và bàn giao chất lượng giáo dục tại 100% các cơ sở giáo dục. 100% các trường phổ thông đã triển khai sổ điểm, học bạ điện tử.

Trong năm 2022, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện CTGDPT 2018 tại tỉnh Yên Bái đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6; triển khai thực hiện đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10. Tỉnh sẽ đảm bảo các điều kiện căn bản về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị, sách giáo khoa cho việc triển khai thực hiện CTGDPT 2018 đối với các lớp 1,2,3,6,7,10; tuyển dụng, sắp xếp đội ngũ giáo viên theo hướng ưu tiên cơ bản đủ về số lượng và cân đối về cơ cấu, có phương án sắp xếp giáo viên dạy các môn học mới, các môn tích hợp và các môn hiện đang thiếu giáo viên; 100% giáo viên được tham gia tập huấn các môn học được phân công giảng dạy; đảm bảo phòng học cho 100% học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 được học 2 buổi/ngày; đảm bảo các thiết bị dạy học tối thiểu; hoàn thành lựa chọn sách giáo khoa và xây dựng tài liệu giáo dục địa phương lớp 3, lớp 7, lớp 10.

Về chất lượng giáo dục, tỉnh phấn đấu tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học đối với cấp tiểu học 97%; THCS 95%; THPT 90%. 100% học sinh từ lớp 3 trở lên được học Tin học và Ngoại ngữ. Đảm bảo mục tiêu giáo dục học sinh là hình thành, phát triển 5 phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và 10 năng lực cốt lõi, bao gồm: 3 năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo; 7 năng lực đặc thù: ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất. Ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo và tiếp tục triển khai CTGDPT 2018 với lớp 3, lớp 7, lớp 10 của năm học 2022-2023 và chuẩn bị cho lớp 4, lớp 5, lớp 9 của năm học 2023-2024. Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo các chỉ số tăng so với năm trước từ 1-2%.

149 lượt xem
Lan Hương

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h